Phòng Chat Chung
Help Users
 • T truong8bk:
  02,20,07,70,52,25,57,75,34,43,39,93,84,48,89,98,12,21,17,71,62,26,67,76,24,42,29,92,74,47,79,97
 • H hoai1062:
  Bác @truong8bk chơi sảnh nào thế?
 • T truong8bk:
  Sanh A
 • H hoai1062:
  Cảm ơn bác. Cho minh theo vài tay nhé xa bờ quá rồi
 • T tungb455:
  VÀO THEO BÁC TRƯỜNG ĐI BẠN
 • T tungb455:
  BÁC Í BẮT BỘ HAY LẮM
 • V viethung81:
  Vào tay 2 à ct
 • H hoai1062:
  Tiền nhị hay hậu nhị ạ?
 • T tungb455:
  CẢ 2
 • H hoai1062:
  Vâng. Mời Bác lên dàn đi ạ
 • T truong8bk:
  12,21,17,71,62,26,67,76,22,27,72,77,02,20,07,70,52,25,57,75,24,42,29,92,74,47,79,97
 • H hoai1062:
  Dàn cố định hả bác?
 • T tungb455:
  KO DÀN ĐỘNG
 • P ph6869:
  Đàn nay đánh sao bác
 • T truong8bk:
  03,30,08,80,53,35,58,85,13,31,18,81,63,36,68,86,34,43,39,93,84,48,89,98,23,32,28,82,73,37,78,87
 • T truong8bk:
  Câu khó chơi thật
  • Like
  Reactions: tungb455
 • H hoai1062:
  Vâng đã đi 1 tay rồi ạ
 • H hoai1062:
  Tiếp bác
 • T truong8bk:
  Ăn rồi đấy
 • T truong8bk:
  03,30,08,80,53,35,58,85,02,20,07,70,52,25,57,75,34,43,39,93,84,48,89,98,23,32,28,82,73,37,78,87,21,12,26,62,71,17,76,67,33,38,83,88,22,27,72,77,14,41,19,91,64,46,69,96,24,42,29,92,74,47,79,97
  • Like
  Reactions: hienphat
 • T truong8bk:
  Sanh b
  • Like
  Reactions: t291283abc
 • quangpht quangpht:
  Các bác chưa ngủ ak
 • L locphat126:
  Sáng nay có ai ăn sáng ku chưa ae
 • D dungbg98:
  Đang hóng
 • tbc110116 tbc110116:
  Chúc ae ngày mới rực rỡ !