THẢO LUẬN
Help Users
 • nhien602 nhien602:
  Vâng a
  Link
 • nhien602 nhien602:
  Thương may h anh onl để chơi a?để em canh giờ lên để theo ạ
  Link
 • 260590 260590:
  7h30
  Link
 • nhien602 nhien602:
  7h30 tối ạ
  Link
 • 260590 260590:
  Um b
  Link
 • nhien602 nhien602:
  Da vay để tối mai em lên theo anh a,giờ em ngủ da,chuc anh ngủ ngon
  Link
 • 260590 260590:
  Ok b
  • Like
  Reactions: theky1989
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  042,024,047,074,092,029,097,079,242,224,247,274,292,229,297,279,142,124,147,174,192,129,197,179,342,324,347,374,392,329,397,379,842,824,847,874,892,829,897,879,742,724,747,774,792,729,797,779,642,624,647,674,692,629,697,679 sanh B 3tay
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  42,24,47,74,92,29,97,79 hs2
  • Like
  Reactions: bamanh777
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  né dan vãi t3
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  đánh B qua A
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  tay 4 ăn đc 3d, 4d
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  54,45,59,95,04,40,09,90 sanh B cang tam tứ 1,6,8,4,0,5
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  054,045,059,095,004,040,009,090,454,445,459,495,404,440,409,490,154,145,159,195,104,140,109,190,354,345,359,395,304,340,309,390,854,845,859,895,804,840,809,890,754,745,759,795,704,740,709,790,654,645,659,695,604,640,609,690
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  0054,0045,0059,0095,0004,0040,0009,0090,0454,0445,0459,0495,0404,0440,0409,0490,0154,0145,0159,0195,0104,0140,0109,0190,0354,0345,0359,0395,0304,0340,0309,0390,0854,0845,0859,0895,0804,0840,0809,0890,0754,0745,0759,0795,0704,0740,0709,0790,0654,0645,0659,0695,0604,0640,0609,0690,4054,4045,4059,4095,4004,4040,4009,4090,4454,4445,4459,4495,4404,4440,4409,4490,4154,4145,4159,4195,4104,4140,4109,4190,4354,4345,4359,4395,4304,4340,4309,4390,4854,4845,4859,4895,4804,4840,4809,4890,4754,4745,4759,4795,4704,4740,4709,4790,4654,4645,4659,4695,4604,4640,4609,4690,1054,1045,1059,1095,1004,1040,1009,1090,1454,1445,1459,1495,1404,1440,1409,1490,1154,1145,1159,1195,1104,1140,1109,1190,1354,1345,1359,1395,1304,1340,1309,1390,1854,1845,1859,1895,1804,1840,1809,1890,1754,1745,1759,1795,1704,1740,1709,1790,1654,1645,1659,1695,1604,1640,1609,1690,3054,3045,3059,3095,3004,3040,3009,3090,3454,3445,3459,3495,3404,3440,3409,3490,3154,3145,3159,3195,3104,3140,3109,3190,3354,3345,3359,3395,3304,3340,3309,3390,3854,3845,3859,3895,3804,3840,3809,3890,3754,3745,3759,3795,3704,3740,3709,3790,3654,3645,3659,3695,3604,3640,3609,3690,8054,8045,8059,8095,8004,8040,8009,8090,8454,8445,8459,8495,8404,8440,8409,8490,8154,8145,8159,8195,8104,8140,8109,8190,8354,8345,8359,8395,8304,8340,8309,8390,8854,8845,8859,8895,8804,8840,8809,8890,8754,8745,8759,8795,8704,8740,8709,8790,8654,8645,8659,8695,8604,8640,8609,8690,7054,7045,7059,7095,7004,7040,7009,7090,7454,7445,7459,7495,7404,7440,7409,7490,7154,7145,7159,7195,7104,7140,7109,7190,7354,7345,7359,7395,7304,7340,7309,7390,7854,7845,7859,7895,7804,7840,7809,7890,7754,7745,7759,7795,7704,7740,7709,7790,7654,7645,7659,7695,7604,7640,7609,7690,6054,6045,6059,6095,6004,6040,6009,6090,6454,6445,6459,6495,6404,6440,6409,6490,6154,6145,6159,6195,6104,6140,6109,6190,6354,6345,6359,6395,6304,6340,6309,6390,6854,6845,6859,6895,6804,6840,6809,6890,6754,6745,6759,6795,6704,6740,6709,6790,6654,6645,6659,6695,6604,6640,6609,6690
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  3 tay kỳ 194
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  t cuoi
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  28,82,23,32,78,87,73,37,49,94,44,99 sanh B ghép tam tu 0-9 / 0,1,2,3,7,9
  • Like
  Reactions: ngocbau268
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  36,63,31,13,86,68,81,18 Sảnh A ghép cang 0-9
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  36,63,31,13,86,68,81,18,66,61,16,11 ghép cang 0,1,5,3,6,8,2
  • Like
  Reactions: theky1989
  Link
 • HIEUPK HIEUPK:
  19,91,14,41,69,96,64,46 sanh A
  • Like
  Reactions: keyt1995
  Link
 • A anh261278:
  + TÔI=LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.+ TÔI= LÀ= LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.
  Link
 • A anh261278:
  + TÔI=LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.+ TÔI= LÀ= LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.
  Link
 • A anh261278:
  + TÔI=LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.+ TÔI= LÀ= LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.
  Link
 • A anh261278:
  + TÔI=LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.+ TÔI= LÀ= LÀ =PHỤ =NỮ thua và nợ nhiều đến 700tr rồi tôi vào đây cũng may là gặp được chị này trên diễn đàn này đã cứu giúp tôi thoát nợ trong vòng 3 hôm chỉ đánh lô 3 hôm là gỡ lại được tôi rất cảm ơn. + Hôm nay tôi vào đây để nhắn nhủ tới các anh các chị , bạn bè xa gần cố gắng đọc hết bài viết tôii viết. Có những anh chị nào thua nhiều nợ nhiều tôi khuyên lên gọi cho chi nay+ SĐT: 084,,96,,01234,, chị này giúp được số chuẩn lắm anh chị ạ, tôi phải kinh nể đấy. + Đặc biệt là các chị em PHỤ NỮ NHỮNG ANH LỚN TUỔI ĐÁNH TẦM 1000 ĐIỂM . 2000 ĐIỂM THUA NHIỀU LÊN GỌI+ ( MIỀN NAM , MIỀN TRUNG THÌ ĐÁNH BAO LÔ 10 TRIỆU 1 CON ) + Hoặc KB .ZALO với chị này SĐT: 084,,96,,01234,, Sổ quá chuẩn luôn.
  Link