BÁT CHỐT STL - TTĐ THÁNG 7/2021

Bát chốt là nơi phần thi các cao thủ tham gia chốt số SONG THỦ LÔ + TỨ THỦ ĐỀ trong thời gian diễn ra phần thi.
Trả lời
88
Lượt xem
7K
Trả lời
106
Lượt xem
9K
Trả lời
125
Lượt xem
9K
Trả lời
145
Lượt xem
11K
Trả lời
179
Lượt xem
12K
Trả lời
190
Lượt xem
12K
Trả lời
193
Lượt xem
12K
Trả lời
219
Lượt xem
14K
Trả lời
227
Lượt xem
15K
Trả lời
229
Lượt xem
13K
Trả lời
5
Lượt xem
10K
Trả lời
9
Lượt xem
10K
Trả lời
4
Lượt xem
9K
Trả lời
20
Lượt xem
11K
Trả lời
18
Lượt xem
10K
Trả lời
62
Lượt xem
18K
Trả lời
170
Lượt xem
18K
Trả lời
266
Lượt xem
16K
Trả lời
51
Lượt xem
11K
Trả lời
122
Lượt xem
16K
Trả lời
130
Lượt xem
17K
Trả lời
174
Lượt xem
20K
Trả lời
240
Lượt xem
23K
Trả lời
278
Lượt xem
18K
Trả lời
299
Lượt xem
22K
Trả lời
430
Lượt xem
29K
Trả lời
452
Lượt xem
22K
Trả lời
469
Lượt xem
19K

TOP LÔ ĐÁNH NHIỀU NGÀY 06/08/2021

11 CÓ 156 NGƯỜI CHƠI

69 CÓ 137 NGƯỜI CHƠI

76 CÓ 125 NGƯỜI CHƠI

51 CÓ 118 NGƯỜI CHƠI

79 CÓ 101 NGƯỜI CHƠI

A/e đang nghĩ gì?

Binh nhì Binh nhì Binh nhì như t nên chốt số dàn ở đâu vậy. Dàn 4x số vs 2x số ổn luôn.
Ace diễn đàn lưu ý lô đang chạy theo ngày tháng 😭🤣,nếu chạy tiếp hôm nay báo cặp 68,86 chúc ace diễn đàn,tham khảo may mắn 😍
Top