NGƯỜI VỀ BỜ

TOP LÔ ĐÁNH NHIỀU NGÀY 02/08/2021

79 CÓ 254 NGƯỜI CHƠI

35 CÓ 236 NGƯỜI CHƠI

69 CÓ 224 NGƯỜI CHƠI

05 CÓ 215 NGƯỜI CHƠI

23 CÓ 203 NGƯỜI CHƠI

A/e đang nghĩ gì?

Cuộc đời người thật lắm trông gai
Nay đây mai đó bi và hài
Đời ta như vở kịch dài
Một mình ta đóng cả hài lẫn bi
Em nói rằng bên tôi trọn kiếp
Biết tôi nghèo em có phụ tôi không
Yêu em đương lúc mặn nồng
Nay em dứt áo lấy chồng đại gia
Con chim non chưa biết mũi tên bay
Nó đã sợ viết thương vì tên đạn.

Cũng như chim sợ lắm lòng người.
Là tình yêu xin đừng vội vã.
Phải đâu là con bướm với cành hoa.
Đã yêu nhau yêu mãi đến già.
Phải cân nhắc nhìn cho kĩ đã.
Vui phút chốc nghìn năm nhục nhã.

Chim khôn ai lỡ bỏ rơi.
Người khôn ai nói với nhau nhiều lời.
Đã là bạn suốt đời là bạn.
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy.

Yêu hoa chớ để hoa tàn.
Yêu bạn chớ để bạn tan nát lòng.
Top