0
Điểm cảm xúc
3,192

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

 • XSMB 01.04.21
  BTL: 59
  STL:262
  Dàn đề 6 tổng 60s: 456789
  TTĐ: 59,95,07,70
  STĐ: 07 70
  BTĐ: 07
  Ghép 3d lô và đề: 02567
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😍
  XSMN 01.04.21
  TÂY NINH - AN GIANG - BÌNH THUẬN
  STL: 575
  3 CÀNG LÔ: 357,375,557,575,757,775
  DÀN ĐỀ 2 CHẠM: 24
  TTĐ: 22,44,24,42
  STĐ: 242
  BTĐ: 42
  DÀN ĐỀ 3 CÀNG 12S: 022,044,024,042,522,544,524,542,922,944,924,942
  XSMB 31.03.21
  TAM LÔ: 00 25 52
  3 CÀNG LÔ: 400,425,452,200,252,225
  Dàn đề 6 tổng 60s: 789012
  Ttđ: 57,75,25,52
  Stđ: 57 75
  Btđ: 75
  Dàn 3 càng đề 12s: 125,152,157,175,525,552,557,575,625,652,657,675
  Kính chúc anh em tham khảo đầy may mắn nhé 😁😁😁
  XSMN 31.03.21
  ĐỒNG NAI - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ
  STL: 080
  3 càng lô: 108,180,608,680,308,380
  Dàn đề 2 chạm: 14
  TTĐ: 11,44,14,41
  STĐ: 11,44
  BTĐ: 44
  Ghép 3D đề: 256789
  XSMB 30.03.21
  TTL: 79.97.85
  3D lô: 779,797,785,979,997,985
  Dàn đề 6 tổng 60s: 123456
  TTĐ: 393.494
  STĐ: 393
  BTĐ: 39
  Dàn đề 3 càng 8 số: 539,593,549,594,739,793,749,794
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😁😁
  XSMN 30.03.21 VŨNG TÀU - BẠC LIÊU
  STL: 070
  BTL: 43
  Dàn đề 2 chạm: 48
  TTĐ: 47.78.48.84
  STĐ: 484
  BTĐ: 48
  Ghép 3d lô và đề: 01468
  Chúc các bạn tham khảo nhiều may mắn nhé 😁😁😁
  29.03.21 XSMB
  STL: 272
  BTL: 86
  Dàn đề 60s 6 tổng: 34567 kết 357
  TTĐ: 030.585
  STĐ: 585
  BTĐ: 58
  Ghép 3D lô và đề: 05679
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😍
  XSMN 29.03.21
  TP.HCM - ĐỒNG THÁP - CÀ MAU
  STL: 494
  BTL: 47
  Dàn đề chạm: 57
  TTĐ: 525.575
  STĐ: 575
  BTĐ: 75
  Ghép 3D lô và đề: 023579
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😍
  XSMB 28.03.21
  STL: 939
  BTL: 86
  Dàn đề 6 tổng: 234567
  Hạ dàn 3 tổng: 357
  TTĐ: 353.575
  STĐ: 353
  BTĐ: 35
  Ghép 3D lô và đề: 012567
  Chúc các bạn tham khảo may mằn nhé😍😍
  XSMN 28.03.21
  TIỀN GIANG - KIÊN GIANG - ĐÀ LẠT
  STL: 898
  BTL: 58
  Dàn đề chạm: 91
  TTĐ: 191.181
  STĐ: 191

  BTĐ: 91
  Ghép 3D lô và đề: 123467
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😍
  0
  09GIAHAN
  chén đôi nháy 897 kèm càng 789. Chén tiếp nháy btl 58 kèm càng 158. Húp tiếp đề 97 kèm càng 197 quá ấm nhỉ😁😁😁😍
  XSMB 25.03.21
  STL: 282
  BTL: 77
  Dàn đề 60s 6 tổng: 678901
  TTĐ: 060.090
  STĐ: 090
  BTĐ 09
  Ghép 3D lô và đề: 02356
  chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😁😁
  XSMN 25.03.21
  TÂY NINH - AN GIANG - BÌNH THUẬN
  STL: 292
  BTL: 97
  Dàn đề 2 chạm: 78
  TTĐ: 77.88.78.87
  STĐ: 787
  BTĐ: 78
  Ghép 3D lô và đề: 024578
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😁😁
  XSMB 24.03.21
  Stl: 282
  Btl: 77
  Dàn đề 6 tổng: 678901
  Hạ dàn 30s: 3 tổng 680
  Ttđ: 151.242
  Stđ: 242
  Btđ: 42
  Ghép 3d lô và đề: 024578
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😍
  XSMN 24.03.21
  ĐỒNG NAI - CẦN THƠ - SÓC TRĂNG
  Stl: 121
  Btl: 33
  Dàn đề 36s 2 chạm: 15. kết chạm 5
  Ttđ: 181.585
  Stđ: 585
  Btđ: 58
  Ghép 3d lô và đề: 013689
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😍
  XSMB 23.03.21
  BTL: 77
  STL: 282
  Dàn đề 6 tổng 60s: 012345
  Hạ dàn 30s 3 tổng: 012
  TTĐ: 565.575
  STĐ: 56.57
  BTĐ: 59
  Ghép 3d lô lẫn đề: 0134568. Kết 0468
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nha😍😍
  XSMN 23.03.21 VŨNG TÀU - BẠC LIÊU
  Stl: 393
  Btl: 38
  Dàn đề 36s 2 chạm: 20. Kết chạm 2
  Ttđ: 00.22.02.20
  Stđ: 020
  Btđ: 22
  Ghép 3d lô lẫn đề: 02389
  Húp đôi nháy 84, 41 gãy càng. Chén luôn đề tổng 6, 15 kèm càng 315 he he😍😍😍 nha mn
  N
  nghia88f
  Đuoc cai lo thi mất cai chai
  Trung thi khoe ra ku bay tro choi nhiêu anh em khong kim đuoc la toang lai đau khong thay
  N
  nghia88f
  Anh em nao khong kim chế la mất nhà
  N
  nghia88f
  Tôi xin rut khỏi diễn đan nay
  Húp tam lô 34**44 kèm càng144. Chén 2 lô đề chạm 0 90 03 tiết là gãy càng uổng quá mn ạ.
  XSMB 22.03.21
  STL: 484
  BTL: 41
  Dàn đề 6 tổng: 234567
  Hạ dàn 30s 3 tổng: 357
  Ttđ: 696.232
  Stđ: 696
  Btl: 69
  Ghép 3d lô và đề: 034568. Kết 345
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nha😍😍
  XSMN 22.03.21
  HỒ CHÍ MINH -ĐỒNG THÁP - CÀ MAU
  STL: 343
  BTL: 44
  Dàn đề chạm: 06
  Ttđ: 040 464
  Stđ: 040
  Btđ: 40
  Ghép 3d cho lô và đề: 13456
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😍
  XSMB 19.03.21
  STL: 83.88
  BTĐ: 33
  Dàn đề 50s 5 tổng: 12345
  TTĐ: 323.565
  STĐ: 232
  BTĐ: 32
  Ghép 3d lô lẫn đề: 234567
  Dàn đề 8s: 332,323,356,365,723,732,756,765
  XSMN 19.03.21
  VĨNH LONG - BÌNH DƯƠNG - TRÀ VINH
  stl: 131
  btl: 37
  Dàn đề 36s chạm: 34
  Ttđ: 454.393
  Stđ: 393
  Btđ: 39
  Ghép 3d cho lô lẫn đề: 234578
  Dàn đề 8s: 345,354,339,393,545,554,539,593
  Kính chúc các bạn tham khảo may mắn nha!
  xsmn 18.03.21
  TÂY NINH - AN GIANG - BÌNH THUẬN
  stl: 11.66
  btl: 67
  dàn đề 36s: chạm 18
  ttđ: 161.686
  stđ: 686
  btđ: 68
  ghép 3d lô lẫn đề: 023789
  ghép 4d lô lẫn đề: 123
  Chú mn các bạn tham khảo may mắn😍😍
  Xsmb 17.03.21
  stl: 575
  btl: 13
  dàn đề 6 tổng 60s: 345678
  ttđ: 898.161
  stđ: 898
  btđ: 89
  ghép 3d lô lẫn đề: 013568
  Xsmn 17.03.21
  ĐỒNG NAI - SÓC TRĂNG - CẦN THƠ
  stl: 797
  btl: 58
  dàn đề chạm: 28
  ttđ: 212.818
  stđ: 21.81
  btđ: 81
  ghép 3d lô lẫn đề: 023789
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😍😁
  xsmb 16.03.21 btl: 77 stl: 151 dàn đề 50s: 08,17,26,35,44,53,62,71,80,99,09,18,27,36,45,54,63,72,81,90,00,19,28,37,46,55,64,73,82,91,01,10,29,38,47,56,65,74,83,92,02,11,20,39,48,57,66,75,84,93 ttđ: 292.454 std: 92,54 btđ: 92 ghép 3d lô lẫn đề: 234689
  Xsmn 16.0321 VŨNG TÀU - BẠC LIÊU
  stl: 44,99
  btl: 12
  Dàn đề chạm: 67
  ttđ : 696.797
  stđ: 96,97
  btđ: 97
  Ghép 3D lô lẫn đề: 012678
  dàn đề 3d 8s: 169,196,179,197,769,796,779,797
  chúc các bạn tham khảo may mắn nhé😁😍
  XSMB 15.03.21
  STL: 595
  BTL: 18
  Dàn đề 4 chạm: 0189 kết chạm 89
  Ttđ: 181.898
  Stđ: 18.89
  Btđ: 89
  Ghép 3d lô lẫn đề: 035789
  XSMN 15.03.21
  HỒ CHÍ MINH - ĐỒNG THÁP - CÀ MAU
  stl: 252
  btl: 90

  dàn đề 2 chạm: 57 kết chạm 7
  ttđ: 55,77,575
  stđ: 575
  btđ: 77
  ghép 3d lô và đề: 023457 kết 2345
  Chúc các bạn tham khảo may mắn nha😍😍
  XSMN 14.03.21 TIỀN GIANG - KIÊN GIANG - ĐÀ LẠT stl: 353 btl: 96 ghép 3d lô: 013789 Dàn đề 4 chạm: 0136 kết chạm 36 ttđ: 363.33.66 stđ: 33.66 btđ: 66 ghép 3d đề: 235789 dàn đề 3d 8s: 536,563,533,566,736,763,733,766😍😍😍
  Xsmb 14.03.21 stl: 181 btl: 44 ghép 3d lô: 023469 dàn đề 4 chạm: 3456 kết chạm 56 ttđ: 464,44,66 stđ: 44,66 btđ: 44 dàn đề 3d 8s: 646,664,644,666,946,964,944,966 Chúc các bạn tham khảo nhiều may mắn nhé 😍😍😍
  Xsmb 14.03.21 stl: 181 btl: 44 ghép 3d lô: 023469 dàn đề 4 chạm: 3456 kết chạm 56 ttđ: 464,44,66 stđ: 44,66 btđ: 44 dàn đề 3d 8s: 646,664,644,666,946,964,944,966 Chúc các bạn tham khảo nhiều may mắn nhé 😍😍😍
  Xsmb 13.03.21
  stl: 343
  btl: 99
  ghép 3d lô: 023789
  dàn đề 64s 4 chạm: 0378
  kết chạm: 38
  ttđ: 33.88.38.83
  stđ: 33,38
  btđ: 38
  ghép 3d đề: 046789
  dàn đề 3d 8s: 433,488,438,483,733,788,738,783
  • Like
  Reactions: HOANVU358
  0
  09GIAHAN
  Chén cả cặp 343, húp luôn càng 043 cho mn. Tiết là được này mất kia mn ai, gãy đề tiết quá😌😌😌
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top