ANHDON1379
Điểm cảm xúc
35

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • Mb. Đb. Chạm 0459. Tứ thủ. 05,50,09,90. Song thủ 50,90. Bạch thủ 90. Ba càng 290,250. 4 càng. 2990,2950. Ngép cang 0,2,4,6,7,9
  • Đang tải…
  • Đang tải…

Gõ tên cao thủ muốn tìm tại đây

Top