B
Điểm cảm xúc
9

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • Cầu đề đã ăn liên tục 5 ngày liền: Ta lấy 3 số hàng nghìn ,hàng trăm ,hàng chục của giải 3.6 hàng ngày làm 2 tới 3 bộ đề đánh ăn từ ngày 30/11 tới giờ . Cụ thể ngày 30/11 giải 3.6 (47390) ta lấy 739 có 3 bộ :23,24,34 ngày 1/12 ăn đề 87(bộ 23).Ngày mai 6/12 giải 3.6 (324) nếu cầu còn ăn ta có 3 bộ đề :23,24,34.chia sẻ để mọi người tham khảo .nếu .Mọi người tự kiểm chứng lại .
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top