google

Tôi vái đường tăng vào cửa phật
không yêu hằng nga trốn bụi trần
p/s , (sáng nhặt lá chiều đá ống bơ )
Nơi ở
Rừng Thông

Chữ ký

Hãy phấn đấu hết sức,
Có thể sẽ không thành công như người ta
Nhưng thành quả đạt được sẽ không phụ mình

Thành công chỉ dành cho người biết nắm bắt:coffee::coffee::coffee:

Các danh hiệu

 1. 10

  Hoạt động không ngừng

  Hoạt động 100 bài viết liên tục.
 2. 30

  Nội dung yêu thích

  Nội dung chia sẻ đạt 500 lượt yêu thích
 3. 15

  Bài viết xuất sắc

  Bài viết của bạn đạt được trên 100 lượt yêu thích
 4. 10

  Bài viết được nhiều yêu thích

  Bài viết bạn được trên 25 lượt yêu thích
 5. 5

  Quay trở lại diễn đàn

  30 messages posted. You must like it here!
 6. 100

  Sôi nổi

  Đăng 1000 bài viết mới
 7. 2

  Ai đó thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 8. 1

  Nhắn tin

  Gửi một tin nhắn ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.
Top