Huy chương nhận được

  1.  

    Cao thủ được yêu thích

    . Cao thủ thần tượng được nhiều thành viên bình chọn tháng 3
  2.  

    Thành viên tích cực

    . Thành viên hoạt động tích cực, chia sẻ trên 2000 bài viết.
Top