QTAM333
Điểm cảm xúc
7,473

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

 • Đề ngày 26-02-2021
  Chạm :
  1568
  CÀNG : 02456789
  STL
  : 48,84
  ĐTL: 16
  Dàn 53s:

  02,20,11,66,39,93,48,84,57,75,07,70,16,61,25,52,34,43,89,98,01,10,29,92,38,83,47,74,56,65,06,60,15,51,24,42,33,88,79,97,68,86,67,76,62,26,08,58,85,22,77,27,72,18
  Hạ 34s:

  11,66,22,77,16,61,33,88,38,83,34,43,39,93,48,84,26,62,57,75,67,76,47,74,08,58,60,06,85,56,65,25,52
  Hạ 15s: 16,61,83,33,88,34,43,38,39,62,11,66,22,58,56
  3 càng:
  211,511,266,566,066,222,522,277,558,011


  "ĐƯỢC" Là "RÚT" ............................MẤT....................................... ..................... chữ ............................ "THAM" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  26/02/2021 Cầu kèo là có thật còn trúng trật là dựa vào may mắn.. Chúc cả nhà Hoan Hỉ

  Chia sẻ cho ACE cầu kèo 27 lobet 3p

  pp1: Khi thấy đầu vào giải đặc biệt có kép VD, 33168 ta có kép nuôi trong 5 tay đánh đầu đuôi và giải nhất....
  PP2: Khi thấy tâm càng đặc biệt ra con 0 VD:12045 thì đó là dấu hiệu báo kép sắp ra trong 5 tay thu gọn khung ta có 3 tay...
  PP3: Ở G1 hay còn gọi là giải nhất về kép VD, 46755 HAY 77244 HOẶC 77029 TA đánh kép bằng kép kép lệc đề đuôi. và đánh kép bằng đầu đuôi và giải nhất.
  PP4: Khi thấy 2 con đầu vào của giải 5.1, 5.3,5.4 trong 3 giải về kép bất kỳ vd,5518 là ta cũng để ý nó báo kép làm khung 5 tay.
  PP5: khi thấy g7.1 và g7.4 về kép vd, 11 ta có kép trong 3 tay còn g7.2 và 7.3 là khung 3 tay

  Dàn đề kép bao gồm có:
  Kép bắng:
  00,55,11,66,22,77,33,88,44,99
  Kép Lệch: 05,50,16,61,27,72,38,83,49,94
  Kép Âm: 07,70,14,41,29,92,36,63,58,85

  "ĐƯỢC" Là "RÚT" ............................MẤT....................................... ..................... chữ ............................ "THAM" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Đề ngày 25-02-2021
  Chạm :
  0568
  3 CÀNG: 02456789
  STL
  : 89,98
  Dàn 64s: 66,68,62,63,61,60,64,69,46,48,42,43,41,40,44,49,56,58,52,53,51,50,54,59,76,78,72,73,71,70,74,79,96,98,92,93,91,90,94,99,06,08,02,03,01,00,04,09,26,28,22,23,21,20,24,29,86,88,82,83,81,80,84,89
  Hạ Dàn: 01,03,06,30,22,24,26,28,29,40,41,42,43,44,46,48,49,51,60,61,62,63,66,70,71,72,73,74,78,79,81,82,91,92,93,96,98,99
  TTĐ: 16,61,15,50 GHÉP CÀNG 24678

  "ĐƯỢC" Là "RÚT" ............................MẤT....................................... ..................... chữ ............................ "THAM" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Đề ngày 24-02-2021
  Chạm :
  1246
  CÀNG: 23456789 kết (3589)
  STL
  : 27,72
  Hạ Dàn :
  36 số
  24,42,29,92,47,74,79,97,14,41
  19,91,46,64,69,96,04,40,09,90
  45,54,59,95,17,71,27,72,49,94
  44,99,07,70,37,73

  "ĐƯỢC" Là "RÚT" ............................MẤT....................................... ..................... chữ ............................ "THAM" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  MB ngày 23/02/2021
  Đề chạm: 1569
  Càng:
  01235789 ( kết 5-9)
  STL : 36,80
  Dàn 64s:
  19,28,37,55,73,82,91,29,38,56,74,83,92,11,39,57,75,84,93,12,21,58,76,85,94,13,22,31,59,77,86,95,14,23,32,78,87,96,15,24,33,51,79,88,97,16,25,34,52,89,98,17,26,35,53,71,99,18,27,36,54,72,81
  TTĐ : 96,64,42,94
  BTĐ : 64 (lót 96)

  "ĐƯỢC" Là "RÚT" ............................MẤT....................................... ..................... chữ ............................ "THAM" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Tôi nay tiếc 777 quá bạn quên ko đánh đầu 3 càng 2d húp
  • Like
  Reactions: QTAM333
  QTAM333
  QTAM333
  thì chiều đã rủ nhau đánh 777 rồi còn gì may mà vớt tam 7 ))
  CAYLAAN
  CAYLAAN
  Chúc mừng bạn cuộc chiến còn dài mà bạn
  dàn MB 22/02/2021: 3 càng: 23456789: 28,37,46,55,64,82,92,29,38,47,56,65,74,02,39,48,57,66,75,84,94,49,58,67,76,85,95,04,22,59,68,77,86,96,05,32,69,78,87,97,06,24,42,79,88,98,07,25,34,52,89,99,08,26,35,44,62,09,27,36,45,54,72
  LÔ 58,60
  ĐỀ THÍCH ĐẦU 7

  Hãy luôn nhớ câu nói “không có gì là tuyệt đối”. Đừng buồn khi bạn thất bại, sai lầm nhất của con người là không mắc sai lầm.
  Có ý nghĩa:


  "ĐƯỢC"
  "MẤT" ................................. ..................... chữ ............................ "THAM" !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!


  • Like
  Reactions: KINGWILL
  K
  KINGWILL
  Bigcity Boy....
  • Love
  Reactions: QTAM333
  ANHMINH1AB
  ANHMINH1AB
  :ROFLMAO:
  vcl...kk
  QTAM333
  QTAM333
  Chẳng có gì trở nên dễ dàng hơn. Chỉ là bạn trở nên mạnh mẽ hơn mà thôi.
  • Like
  Reactions: KINGWILL
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top