Điểm thưởng dành cho thomas

 1. 100

  Sôi nổi

  Đăng 1000 bài viết mới
 2. 10

  Hoạt động không ngừng

  Hoạt động 100 bài viết liên tục.
 3. 15

  Bài viết xuất sắc

  Bài viết của bạn đạt được trên 100 lượt yêu thích
 4. 5

  Quay trở lại diễn đàn

  30 messages posted. You must like it here!
 5. 10

  Bài viết được nhiều yêu thích

  Bài viết bạn được trên 25 lượt yêu thích
 6. 2

  Ai đó thích bạn

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 7. 1

  Nhắn tin

  Gửi một tin nhắn ở đâu đó trên trang web để nhận được điều này.
Top