V
Điểm cảm xúc
670

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

 • XSMB ngày 23/09/2020..
  01,10,05,50,06,60,08,80,11,12,21,14,41,16,61,17,71,19,91,23,32,25,52,26,62,29,92,33,34,43,35,53,37,73,38,83,45,54,46,64,47,74,49,94,55,56,65,58,85,77,79,97,88,89,98
  Ghép 3 Càng : 1,2,3,6,8
  Ghép 4 Càng : 0,1,4,5,6,9
  Rút gọn dàn 2x :
  01,10,14,41,17,71,23,32,26,62,29,92,34,43,
  35,53,38,83,46,64,47,74,56,65,77,79,97,88,
  Ghép 3 càng : 1,2,6
  Rút gọn dàn 1x Kết :
  01,10,14,41,23,32,34,43,47,74,56,65,77,88
  Dàn 7s : 01,41,23,43,47,65,88
  .. Tứ Thủ Đề : 01-43-65-88 ..
  ..... Song Thủ Đề : 65-88 .....
  ....... Bạch Thủ Đề : 65 ........
  .3 Càng : 665-265-688-188.
  ...... ĐTL VIP : 04 ......
  Cấp độ : Không thể trượt...
  .... STL VIP : 24-42 ...
  ..Ghép xiên tự HÚP ..
  Lô 3D : 604-204-142
  Chúc toàn thể AE hôm nay đếm nháy rực rỡ ..
  M1 sớm mai M2 đầu tháng ...ngày 18/08/202/Dàn 56s : 01,10,04,40,05,50,06,60,09,90,13,31,14,41,15,51,16,61,18,81,22,23,32,24,42,27,72,29,92,33,36,63,38,83,44,45,54,46,64,47,74,49,94,55,56,65,58,85,67,76,68,86,77,79,97,88,
  3D Ghép : 3,4,6,7,8,9..=> 336s
  4D Ghép : 0,1,5,6,7,8..=> 2352s
  Rút dàn 26s :
  04,40,06,60,15,51,16,61,42,24,27,72,44,
  45,54,55,56,65,67,76,68,86,77,79,97,88.
  3D Ghép : 6,7,8 ===> 78s ..
  4D Ghép : 0,5,7,8 ===> 312s
  Ép dàn 1x :
  15,51,54,45,55,68,86,79,97,77,88
  3D Ghép : 6,8 ==> 22s
  4D Ghép : 0,5,7 => 66s
  Ép 7s : 15,51,79,97,77,88,45
  Tứ Thủ Đề : 51,97,77,45
  ..... STĐ : 51-97 .......
  ........ BTĐ : 51 .........
  ..3D : 551-751-097..
  ..... ĐTL VIP : 79 .....
  .. STL VIP : 00-22 ..
  3D Lô : 179-779-400
  Chúc toàn thể AE hôm nay rực rỡ HÚP trọn niềm vui AE nhé......
  Ngày 17/09/2020 dàn 54s :
  01,10,04,40,06,60,07,70,11,13,31,15,51,16,61,18,81,19,91,23,32,24,42,25,52,27,72,29,92,33,34,43,38,83,39,93,45,54,47,74,56,65,57,75,59,95,68,86,77,78,87,79,97,88.
  Ghép 3D : 1,2,6,7,8,9
  Ghép 4D : 0,1,3,5,6,7,8
  Ép dàn 3x :
  04,40,06,60,07,70,13,31,16,61,24,42,27,72,29,92,38,83,45,54,47,74,56,65,59,95,68,86,77,79,97,88
  Ghép 3D : 1,6,7,8
  Ép dàn 1x :
  04,40,06,13,31,24,42,38,83,54,68,86,79,97,77,88
  Thất Thủ Đề : 79,97,38,13,68,54,88
  Tứ Thủ Đề : 24-79-97-88
  ....... STĐ : 24-97 ........
  .......... BTĐ : 97 ..........
  ..Càng : 197-797-124..
  .4D : 7197,0797,1124.
  ....... ĐTL VIP : 22 .......
  .... STL VIP : 85-58 .....
  Lô 3D : 622-922-058-085
  Lộc đầu tháng dành cho những AE nhìn thấy .
  Cơ hội k phải lúc nào cũng đến đâu AE nhé.
  Dàn 5x ngày 16/09/2020
  01,10,04,40,05,50,06,60,07,70,09,90,13,31,15,51,16,61,17,71,19,91,23,32,24,42,25,52,28,82,29,92,33,38,83,39,93,45,54,46,64,47,74,49,94,55,56,65,59,95,66,68,86,77,79,97,88,89,98
  3D Ghép : 1,2,3,7,8,9
  4D Ghép : 0,1,2,5,6,7,9
  Ép dàn 3x :
  04,40,05,50,06,60,13,31,15,51,24,42,33,
  39,93,45,54,49,94,55,68,86,77,79,97,88.
  Ép dàn :
  04,40,06,60,15,51,33,45,54,45,79,97,88
  Ép :
  06,15,51,54,79,97,88
  Tứ Thủ Đề : 06,54,79,88
  ..... STĐ : 06-79 .....
  ........ BTĐ : 79 .......
  Càng : 879-679-806
  ..... BTL : 22 .....
  .. STL : 70,07 ...
  Ngày 12/09/2020 dàn 5x
  01,10,03,30,04,40,05,50,06,60,07,70,09,90,12,21,15,51,17,71,19,91,23,32,24,42,28,82,34,43,37,73,45,54,48,84,49,94,56,65,58,85,59,95,67,76,68,86,69,96,78,87,79,97,88,89,98

  3 Càng : 5,6,7,8,9
  4 Càng : 2,3,5,6,7,8
  Ép :
  01,10,04,40,12,21,23,32,24,42,28,82,34,43,
  45,54,56,65,67,76,68,86,78,87,79,97,89,98
  Ép thẳng :
  01,10,12,21,23,32,45,54,56,65,78,87,89,98
  Tứ Thủ Đề : 54,32,89,98
  ... STĐ : 54-89 ...
  ....... BTĐ : 89 ....
  Càng : 689-989-754
  .... ĐTL VIP : 80 .....
  .. STL VIP : 89,98 ..
  3D Lô : 380-880-689
  Chúc AE hôm nay rực rỡ
  cao thủ có thể cho thằng e xin it kinh nghiệm bắt chạm được không ạ.thực sự e thấy CT bắt một cham 3tay quá chuẩn luôn ạ.
  rất mong CT phản hồi,chia sẻ cho thằng e it kinh nghiệm.cảm ơn CT trước
  • Like
  Reactions: vtnnguyet
  V
  vtnnguyet
  Xin lỗi giờ nới để ý được
  ANHBOM2408
  ANHBOM2408
  bác phản hồi là e mừng rồi.
  ANHBOM2408
  ANHBOM2408
  bác có thể chia sẻ e chút kinh nghiệm bắt 1 chạm được k ạ.
  e có bắt được 2chạm.nhưng nhiều số.vốn dày.giờ e muốn xin chút cách bắt một chạm ạ
  Dàn 57s :
  00,10,01,13,31,15,51,18,81,19,91,20,02,22,23,32,24,42,25,52,28,82,29,92,31,13,33,34,43,36,63,37,73,04,40,45,54,05,50,55,56,65,59,95,60,06,66,68,86,77,78,87,79,97,88,89,98
  3 Càng : 6,7,8,9,0,4
  4 Càng : 0,1,2,4,6,7,9
  24,18,81,22,23,32,29,92,33,36,63,45,54,55,
  56,65,60,06,68,86,77,78,87,79,97,88,89,98
  Dàn dưới
  22,32,23,33,36,63,45,54,56,65,77,78,87,88
  Dàn nhỏ 7s
  54,45,78,87,23,32,33
  Dàn. 4s :
  45,54,78,32
  STĐ : 54,45
  . BTĐ : 54 .
  Càng : 854-654
  ..... ĐTL : 54 .....
  STL VIP : 78-87
  Chúc toàn thể AE hôm nay rực rỡ..
  Kiếm tiền nào AE êi....
  a123tuvinh
  a123tuvinh
  cac ae tren dien dan ai chot chuan thi len nhe dung chot lung tung de roi mat mat cho mn nhe thanks all
  TVD5678
  TVD5678
  Đúng rồi chúng ta vào đây là để kiếm tiền anh em nào có năng lực thì hãng chốt . Nếu ko có năng lực thì lên học hỏi. Không chốt linh tinh loạn số làm một số anh em mới mất tiền.
  Ngày 31/08/2020
  00,01,10,02,20,30,03,07,70,08,80,11,12,21,13,31,14,41,18,81,19,91,22,23,32,24,42,25,52,29,92,33,34,43,36,63,44,45,54,46,64,47,74,55,56,65,57,75,66,67,76,68,86,77,78,87,79,97,88,
  Càng ': 1,2,4,5,6,9
  4D : 0,3,4,5,6,8,9
  ÉP :
  02,20,30,03,12,21,22,23,32,24,42,29,92,33,
  34,43,55,56,65,66,67,76,77,78,87,79,97,88,
  Ép : 02,20,22,42,24,29,92,55,77,88,67,76
  ..... Đề 7s ; 22-67-42-77 ......
  ........... STĐ : 22-77 ..........
  ..... BTL : 41 .....
  .. STL : 78-87 ...
  3D Lô : 441-041
  Chúc AE chiến thắng rực rỡ.
  00,01,10,03,30,04,40,05,50,07,70,09,90,12,21,13,31,15,51,17,71,22,23,32,27,72,29,92,33,34,43,38,83,44,45,54,48,84,49,94,55,56,65,58,85,66,67,76,77,78,87,79,97,88,89,98
  Càng : 0,1,2,3,7,9
  Ghép 4D : 0,1,2,5,6,8,9
  Ép : 01,10,04,40,05,50,12,21,22,23,32,27,72,34,43,
  38,83,44,49,94,55,56,65,66,77,79,97,88,89,98,
  Dàn 1x : 04,40,05,50,22,88,55,44,56,65,89,98
  Tứ thủ Đề : 05-55-88-56
  ...... STĐ : 05-88 .......
  .........BTĐ : 88 ..........
  .Càng : 088-105-188.
  ..... Siêu ĐTL : 54 .....
  .... STL VIP : 14-41...
  ..Xiên 3 : 54-41-96...
  Xiên 4 : 54-41-96-71
  Lô 3D : 154-754-041
  Chúc toàn thể AE rực rỡ
  ... Đếm tiền mệt nghỉ ....
 • Đang tải…
 • Đang tải…
Top