V
Điểm cảm xúc
304

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • Chào bạn, đọc bài của bạn thấy bạn có kinh nghiệm và phương pháp chơi nhiều game.
    Do mình ít thời gian chơi, nên đang nghiên cứu tự làm auto cho vài loại game để máy tự đánh theo phương pháp mình lập trình trước. Rất mong hợp tác với các phương pháp chơi của bạn.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top