Kết quả tìm kiếm

  1. HIEUPK

    Thảo luận Học hỏi cách bắt bộ đề

    Ai có kinh nghiệm bắt bộ đề theo chạm chi e xin tham khảo với ạ. Vd như chạm 3,8 thì bắt bộ nào ạ...
Top