bảng vàng miền bắc

 1. Địa Tôn

  XSMB BẢNG VÀNG XSMB Ngày 09.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 09.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 2. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 09-11-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 Ngày 09.11.2019 tại Nam Định Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 3. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 07-11-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 Ngày 07.112019 tại Hà Nội Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 4. Địa Tôn

  XSMB BẢNG VÀNG XSMB Ngày 07.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 07.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 5. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 06-11-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 Ngày 06.11.2019 tại Bắc Ninh Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 6. Địa Tôn

  XSMB BẢNG VÀNG XSMB Ngày 06.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 06.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 7. Địa Tôn

  XSMB BẢNG VÀNG XSMB Ngày 05.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 05.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 8. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 04-11-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 Ngày 04.11.2019 tại Hà Nội Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 9. Địa Tôn

  XSMB BẢNG VÀNG XSMB Ngày 04.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 04.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 10. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 03-11-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật Ngày 03.11.2019 tại Thái Bình Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 11. Địa Tôn

  XSMB BẢNG VÀNG XSMB Ngày 03.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 03.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 12. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 02-11-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 Ngày 02.11.2019 tại Nam Định Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 13. Địa Tôn

  XSMB Bảng vàng XSMB Ngày 02.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 02.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 14. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 01-11-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 Ngày 01.11.2019 tại Hải Phòng Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 15. Địa Tôn

  XSMB THỐNG KÊ DỰ THI STL K2N MIỀN BẮC THÁNG 11

  BẢNG VÀNG CHĂN NUÔI LÔ KHUNG "Thư ký cho các nông dân chăn nuôi đích thực Ae cứ tập trung tăng gia sản xuất, thống kê cứ để thư ký lo" Cách thức : Cập nhật lô đánh theo khung , điểm, lô chưa nổ được tính cho hết ngày khung. Nông dân không được chăn cặp mới Khi khung nổ nông dân được quyền chăn...
 16. Địa Tôn

  XSMB Bảng vàng XSMB Ngày 01.11.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 01.11.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 17. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 31-10-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 Ngày 31.10.2019 tại Hà Nội Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 18. Địa Tôn

  XSMB Bảng vàng XSMB Ngày 31.10.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 31.10.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
 19. Địa Tôn

  XSMB Kết quả xổ số miền Bắc ngày 30-10-2019

  Bảng kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 Ngày 30.10.2019 tại Bắc Ninh Chúc mừng ae cao thủ đã rực rỡ trong BẢNG VÀNG ae nào chưa chọn được con số may mắn cho mình tham khảo thêm các cầu kèo mai làm lại Chúc ae luôn Big Win
 20. Địa Tôn

  XSMB Bảng vàng XSMB Ngày 30.10.2019

  BẢNG VÀNG XSMB 30.10.2019 (ĐÀI HÀ NỘI) ⭐ Bảng vàng được cập nhật theo tiêu chí sau: - Cao thủ dự đoán TỐI ĐA 3 SỐ LÔ VÀ TRÚNG ÍT NHẤT 1 NHÁY. - Cao thủ dự đoán LÔ 3D 4D GHI RÕ CÀNG GHÉP CÙNG( CÓ THỂ KHÔNG CẦN LÊN DÀN). - Cao thủ dự đoán DÀN ĐỀ TỐI ĐA LÀ 36 SỐ (GHI RÕ CHẠM NẾU BẮT CHẠM HOẶC LÊN...
Top