bát chốt cao thủ top 1

 1. ADMIN

  Bản tin 24/10/2021 | Thống kê link bát chốt và phong độ CT mới nhất hôm nay

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 24/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU PHANBAO NGOKHONG HIHI KHAI89 01101987TY ANHDUY0810 Thanung77 DONGPHAM86...
 2. ADMIN

  Bản tin 22/10/2021 | CT 01101987TY ĐẠI THẮNG BTĐ +3 CÀNG, CT SAIGON999 ĐẠI THẮNG TTĐ+LÔ+XIÊN 2,3,4,...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 22/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN NAM XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU LÔ 86,86 G1 37,73 DÀN 36s 3 CÀNG G1 537,373 ĐỀ 61 DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 861 Không trúng LÔ 13 G1 15 DÀN 64S 3 CÀNG G1 615 PHANBAO...
 3. Tiểu_Mây

  Bản tin 20/10/2021 | CT HIHI ĐẠI THẮNG TTĐ 49+ LÔ, CT CHUTIEU HÚP THÔNG G1 + ĐỀ+ 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 20/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU HÚP LÔ 29 HÚP G1 44 DÀN 64S HÚP 3 CÀNG 644 CHÉN ĐỀ 49 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 449 THÔNG ĐỀ 8 NGÀY PHANBAO KO TRÚNG HÚP LÔ 55 HÚP 3 CÀNG 255 CHÉN ĐỀ...
 4. ADMIN

  Bản tin 18/10/2021 | CT CHUTIEU CHÉN THÔNG LÔ + ĐỀ+ HÚP G1+ 3 CÀNG, CT NGOKHONG HÚP LÔ+3 CÀNG+ G7+ ĐỀ DÀN 10S, CT HIHI THÔNG LÔ 9 NGÀY,..

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 18/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN G1 54 DÀN 36s CHÉN ĐỀ 64,70 DÀN 36s THÔNG LÔ 5 NGÀY CHÉN G1 70 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG G1 670 CHÉN LÔ 68 HÚP ĐỀ 09 DÀN 64S...
 5. ADMIN

  Bản tin 17/10/2021 | CT DONGPHAM86 ĐẠI THẮNG STĐ + 3 CÀNG 8 SỐ, CT CHUTIEU NỔ 2 NHÁY LÔ+ GIẢI NHẤT+ĐỀ + 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 17/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN LÔ 63 HÚP 2 NHÁY 13,13 HÚP G1 61 DÀN 64s HÚP 3 CÀNG 261 CHÉN ĐỀ 40 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 640 PHANBAO ĐẠI THẮNG TỨ THỦ...
 6. ADMIN

  Bản tin 12/10/2021 | MIỀN BẮC RỰC RỠ - CT HÚP LÔ + 3 CÀNG + CHÉN ĐỀ DÀN + 3 CÀNG, 4 CÀNG THÔNG 4,5 NGÀY

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN G1 16 DÀN 10s CHÉN ĐỀ 35,35 DÀN 36s ĐẠI THẮNG TT G1 09 PHANBAO CHÉN LÔ 67 CHÉN ĐỀ 18 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 618 CHÉN 4...
 7. ADMIN

  Bản tin 11/10/2021 | CT NGOKHONG THÔNG ĐỀ 11 NGÀY, CT KHAI89 CHÉN FULL 3 NHÁY LÔ , CT THANUNG77 CHÉN THÔNG TRUNG BẮC và nhiều CT rực rỡ khác

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không trúng CHÉN ĐỀ 42 DÀN 64s PHANBAO Không trúng CHÉN LÔ 95 CHÉNĐỀ 42 DÀN 64s NGOKHONG Không chốt THÔNG ĐỀ 11 NGÀY...
 8. ADMIN

  Bản tin 10/10/2021 | CT THANUNG77 NỔ 3 NHÁY LÔ+ĐỀ DÀN 10S+FULL 3 CÀNG, 4 CÀNG LÔ+ĐỀ, CT NGOKHONG NỔ 4 NHÁY LÔ+ĐỀ DÀN +FULL 3 CÀNG,4 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN LÔ 68 HÚP G1 81 DÀN 64s CHÉN ĐỀ 45 DÀN 10s CHÉN ĐỀ 85 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 085 PHANBAO CHÉN LÔ 18,81 CHÉN 3 CÀNG LÔ...
 9. ADMIN

  Bản tin 09/10/2021 | CT SAIGON999 ĐẠI THẮNG TTĐ+2 NHÁY LÔ+ FULL 3 CÀNG, 4 CÀNG LÔ-ĐỀ, CT NGOKHONG CHÉN ĐỀ DÀN +3 CÀNG, 4 CÀNG NGÀY THỨ 9, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU HÚP LÔ 95 HÚP G1: 53 DÀN 36S CHÉN ĐỀ 96 DÀN 36S CHÉN ĐỀ 56 DÀN 64S PHANBAO KO TRÚNG HÚP LÔ 84 NGOKHONG KO CHỐT CHÉN ĐỀ...
 10. ADMIN

  Bản tin 08/10/2021 | CT THANUNG77 RỰC RỠ 3 NHÁY LÔ+ FULL XIÊN 2,3,4+ĐỀ+G1 DÀN 10S, CT 01101987TY ĐẠI THẮNG TTĐ+ 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN G1 64 DÀN 10s HÚP LÔ 49 CHÉN ĐỀ 50 DÀN 64S PHANBAO CHÉN LÔ 03 CHÉN ĐỀ 50 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 550 NGOKHONG Không...
 11. ADMIN

  Bản tin 07/10/2021 | MIỀN BẮC CHÉN FULL ĐỀ - CT NGOKHONG HÚP 2 NHÁY LÔ+ CHÉN ĐỀ DÀN 64S+3 CÀNG+4 CÀNG, CT THANUNG77- CT PHANBAO CHÉN ĐỀ DÀN 10S+ 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN LÔ 14,41 HÚP G1 66 DÀN 64s CHÉN ĐỀ 75 DÀN 36s HÚP GIẢI 1:19 DÀN 64S HÚP LÔ 58 PHANBAO Không trúng CHÉN ĐỀ 69 DÀN 10S...
 12. ADMIN

  Bản tin 06/10/2021 | CT 01101987 TY+DONGPHAM86 chén ĐỀ 45 DÀN 10s, CT HIHI+CT ANHDUY0810 CHÉN 2 NHÁY LÔ, CT PHANBAO & NGOKHONG HÚP CẢ LÔ + 2,3,4 CÀNG ĐỀ

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN LÔ 67 HÚP ĐỀ 62 DÀN 36s CHÉN ĐỀ 45 DÀN 64s HÚP 3 CÀNG ĐỀ 245 PHANBAO CHÉN LÔ 74 HÚP 3 CÀNG LÔ 574 CHÉN LÔ 73 HÚP ĐỀ...
 13. ADMIN

  Bản tin 05/10/2021 | CT THANUNG77 ĐẠI THẮNG TTĐ 67, 3D8s, CHÉN FULL LÔ 3,4 CÀNG , CT NGOKHONG và CT ANHDUY0810 CHÉN ĐỀ DÀN 10s cùng NHIỀU CT RỰC RỠ KHÁC

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU HÚP G1 43 DÀN 36s CHÉN ĐỀ 78 DÀN 36s CHÉN ĐỀ 55 DÀN 36s HÚP G1 23 DÀN 64s CHÉN 3 CÀNG G1 123 CHÉN ĐỀ 67 DÀN 64s HÚP 3 CÀNG...
 14. ADMIN

  Bản tin 04/10/2021 | MIỀN BẮC NỔ RỰC RỠ - CT TRUNG076 ĐẠI THẮNG TTĐ 47+ 3 CÀNG, CT PHANBAO RỰC RỠ 3 NHÁY LÔ+ ĐỀ DÀN+ 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU KO CHỐT HÚP G1: 06 DÀN 64S HÚP 2 NHÁY 59,59 CHÉN ĐỀ 47 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 747 PHANBAO HÚP LÔ 79 HÚP 3 CÀNG 579 RỰC RỠ 3...
 15. ADMIN

  Bản tin 02/10/2021 | CT NGOKHONG HÚP ĐỀ 10S+3 CÀNG, 4 CÀNG, CT PHANBAO NỔ 3 NHÁY LÔ+ĐỀ DÀN 64S+3 CÀNG+4 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt HÚP GIẢI NHẤT 88 DÀN 64S HÚP 3 CÀNG G1 288 HÚP LÔ 63 PHANBAO Không trúng RỰC RỠ 3 NHÁY 75,78,87 HÚP 3 CÀNG...
 16. ADMIN

  Bản tin 01/10/2021 | CT DONGPHAM86 húp STĐ 20, CT CHUTIEU chén đề 20 dàn 10s, 2-3 càng G1 246, và nhiều CT rực rỡ khác

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt CHÉN G1 46 DÀN 64s HÚP 3 CÀNG G1 246 CHÉN ĐỀ 20 DÀN 10s PHANBAO CHÉN LÔ 68,68 HÚP 3 CÀNG LÔ 868 Không trúng...
 17. ADMIN

  Bản tin 29/09/2021 | CT NGOKHONG HÚP RỰC RỠ 3 NHÁY GIẢI 7+HÚP FULL LÔ+ĐỀ+ 3 CÀNG, 4 CÀNG, CT THANUNG77 NỔ 2 NHÁY LÔ+ XIÊN 2,3+ TT G7, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt CHÉN ĐỀ 77 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG ĐỀ 477 PHANBAO Không trúng CHÉN ĐỀ 77 DÀN 64S THAYDO Không chốt HÚP LÔ 63...
 18. ADMIN

  Bản tin 19/09/2021 | CT TRUNG076 NỔ TỨ THỦ ĐỀ 57, CT NGUOIQUADUONG CHÉN ĐẬM FULL LÔ+ĐỀ và nhiều CT RỰC RỠ KHÁC

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU ĐỀ 45 CHÉN DÀN 36s LÔ 57* NỔ 1 NHÁY GIẢI NHẤT 90 CHÉN DÀN 64s ĐỀ 57 CHÉN DÀN 64s PHANBAO ĐỀ 79 CHÉN DÀN 36s LÔ 80* NỔ...
 19. ADMIN

  Bản tin 13/09/2021 | CT SAIGON999 CHÉN ĐẬM ĐỀ DÀN 10s + 3.4 CÀNG ĐỀ 5548 & NHIỀU CT KHÁC CHÉN ĐỀ 48 DÀN 10 SỐ

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt LÔ G1 27 CHÉN DÀN 64s ĐỀ 48 CHÉN DÀN 10s PHANBAO Không trúng ĐỀ 48 CHÉN DÀN 64s THAYDO Không chốt Không...
 20. ADMIN

  Bản tin 08-09-2021 | CT NGOKHONG HÚP RỰC RỠ 2 NHÁY LÔ+ 3 CÀNG, CT ANHDUY0810 HÚP BTL+CHÉN ĐỀ DÀN 24S+ 3D, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không trúng HÚP GIẢI 1- 13 DÀN 64S CHÉN ĐỀ 38 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG ĐỀ 938 PHANBAO ĐỀ 68 CHÉN DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 968...
Top