bát chốt phanbao

 1. Tiểu_Mây

  Bản tin 🌸NGÀY 07-01-2021🌸 MIỀN BẮC: ĐẠI THẮNG TAM THỦ ĐỀ 54 ( THÔNG TAM THỦ ĐỀ + 3 CÀNG ĐỀ 2 NGÀY) MIỀN NAM: ĐẠI THẮNG THỨ THỦ ĐỀ 67 + TỨ THỦ GIẢI NHẤT 38

  💥ĐĂNG KÍ: 🌟SỰ KIỆN🌟TAM THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ THÁNG 1/2021 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm...
 2. Tiểu_Mây

  Bản tin 🌸NGÀY 06-01-2021🌸 DIỄN ĐÀN ĐÓN MƯA LỘC TAM THỦ ĐỀ - TỨ THỦ ĐỀ - ĐÔI NHÁY LÔ TỪ NAM RA BẮC

  💥ĐĂNG KÍ: 🌟SỰ KIỆN🌟TAM THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ THÁNG 1/2021 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm...
 3. Tiểu_Mây

  Bản tin 🌸NGÀY 05-01-2021🌸MIỀN BẮC: CHÉN THẲNG SONG THỦ ĐỀ 76 + MƯA ĐÔI NHÁY LÔ ĐỔ BỘ + MIỀN NAM TIẾP TỤC ĐẠI THẮNG VỚI MƯA TỨ THỦ ĐỀ + TỨ THỦ GIẢI NHẤT

  💥ĐĂNG KÍ: 🌟SỰ KIỆN🌟TAM THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ THÁNG 1/2021 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm...
 4. Tiểu_Mây

  Bản tin 🌸NGÀY 04-01-2021🌸MIỀN BẮC: ĐẠI THẮNG BẠCH THỦ ĐỀ 88, LIÊN TỤC CHÉN ĐẬM 3 NHÁY LÔ +MIỀN NAM: ĐẠI THẮNG BẠCH THỦ ĐỀ + MƯA 4 NHÁY LÔ ĐỔ BỘ

  🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ...
 5. Tiểu_Mây

  Bản tin 🌸NGÀY 03-01-2021🌸 MIỀN NAM NỔ MƯA TTĐ VÀ STĐ + MIỀN BẮC FULL BẢNG 3 LÔ + DÀN ĐỀ 10 SỐ

  🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ...
 6. Tiểu_Mây

  Bản tin 🌸NGÀY 02-01-2021🌸 CAO THỦ TOP 1-2 CHÉN ĐÔI NHÁY LÔ + HÚP ĐỀ 81 + CHÉN CẢ 3 CÀNG ĐỀ 681 🍀🍀

  🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ...
 7. Tiểu_Mây

  Bản tin 🌸NGÀY 01-01-2021🌸 ĐẦU NĂM ĐẠI THẮNG TỨ THỦ ĐỀ 85 + CHÉN CẢ CẶP LÔ 686 + HÚP CĂNG 4 CÀNG ĐỀ 885 🍀🍀

  🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG...
 8. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 31-12-2020✅ KHÉP LẠI NĂM 2020 VỚI CẢ CẶP LÔ 161 + 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ 361,016 + NỔ LUÔN 4 CÀNG ĐỀ 2050🔥🔥

  🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG...
 9. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 30-12-2020✅CHÉN ĐẬM 3 NHÁY LÔ 030, HÚP LUÔN ĐỀ 05 DÀN ĐỀ CHẠM 0 ( 19S) 🔥🔥🔥

  💥 SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 10. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 29-12-2020✅TIẾP TỤC CHÉN CẢ CẶP LÔ 282, HÚP THÔNG GIẢI NHẤT, CHÉN THẲNG BẠCH THỦ 39 GIẢI 7 🔥🔥🔥

  💥 SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 11. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 28-12-2020✅ MIỀN BẮC CHÉN BẠCH THỦ ĐỀ - NAM CHÉN TỨ THỦ ĐỀ + 4 NHÁY LÔ RỰC RỠ🔥🔥🔥

  💥 SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 12. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 27-12-2020✅ CHÉN ĐẬM 4 NHÁY LÔ 97**** + NỔ ĐỀ 71 DÀN 10S, DỌN SẠCH 4 CÀNG ĐỀ 5971 🔥🔥

  💥 SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 13. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 26-12-2020✅ ĐẠI THẮNG 5 NHÁY LÔ 32,898 + NỔ LUÔN 3 CÀNG ĐỀ 287 + DỌN SẠCH BẢNG LÔ ĐỀ TỪ NAM RA BẮC 🔥🔥

  💥 SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 14. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 25-12-2020✅MIỀN BẮC CHÉN THẮNG ĐỀ 87 DÀN ĐỀ 8S + MIỀN NAM CHÉN ĐẬM 7 NHÁY LÔ + 5 NHÁY 3 CÀNG LÔ 🔥🔥🔥

  💥 SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 15. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 24-12-2020✅FULL BẢNG MIỀN NAM CHÉN BẠCH THỦ ĐỀ THÔNG 5 NGÀY + MIỀN BẮC RỰC RỠ 4 CÀNG ĐỀ

  💲BÁT CHỐT💲VỀ BỜ THẦN TỐC NGÀY 24/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-ve-bo-than-toc-ngay-24-12-2020.26350/#post-970763 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT...
 16. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 23-12-2020✅ LIÊN TỤC CHÉN ĐÔI NHÁY LÔ, HÚP THÔNG 4 CÀNG ĐỀ 2 NGÀY LIÊN TIẾP, CHÉN THÔNG GIẢI NHẤT TỚI 19 NGÀY 🔥🔥

  💲BÁT CHỐT💲VỀ BỜ THẦN TỐC NGÀY 23/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-ve-bo-than-toc-ngay-23-12-2020.26286/ 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN...
 17. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 22-12-2020✅ ĐẠI THẮNG TỨ THỦ ĐỀ 13 + 4 CÀNG ĐỀ 1613 + CHÉN LIÊN TIẾP TỨ THỦ GIẢI NHẤT ( THÔNG 18 NGÀY GIẢI NHẤT DÀN 64S) 🔥🔥

  💲BÁT CHỐT💲VỀ BỜ THẦN TỐC NGÀY 22/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-ve-bo-than-toc-ngay-22-12-2020.26203/#post-965568 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT...
 18. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 21-12-2020✅ ĐẠI THẮNG BẠCH THỦ ĐỀ 93, HÚP ĐẬM 4 NHÁY LÔ 60,95 + CHÉN THẲNG TỨ THỦ 12 GIẢI NHẤT 🔥🔥🔥

  🎉EVENT MỪNG XUÂN 2021💰VỀ BỜ THẦN TỐC💰 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm...
 19. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 20-12-2020✅ CHÉN ĐẬM 3 NHÁY LÔ 88,38** - NỔ THÔNG GIẢI NHẤT 16 NGÀY LIÊN TIẾP, HÚP CĂNG 4 CÀNG ĐỀ 5188🔥🔥

  🔥BÁT CHỐT🔥SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 20/12/2020:https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-20-12-2020.26075/ 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 SỐ VIỆT...
 20. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 19-12-2020✅ MIỀN NAM ĐẠI THẮNG - MIỀN BẮC THÔNG ĐẬM 3 NHÁY LÔ VÀ DÀN ĐỀ ĐẦU 7 📣📣📣

  🔥BÁT CHỐT🔥SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 19/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-19-12-2020.26019/ 🔥THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ 🔴 CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC 🔴 SỐ VIỆT...
Top