bát chốt tập đoàn

 1. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 03-01-2021? MIỀN NAM NỔ MƯA TTĐ VÀ STĐ + MIỀN BẮC FULL BẢNG 3 LÔ + DÀN ĐỀ 10 SỐ

  ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ...
 2. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 02-01-2021? CAO THỦ TOP 1-2 CHÉN ĐÔI NHÁY LÔ + HÚP ĐỀ 81 + CHÉN CẢ 3 CÀNG ĐỀ 681 ??

  ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ...
 3. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 01-01-2021? ĐẦU NĂM ĐẠI THẮNG TỨ THỦ ĐỀ 85 + CHÉN CẢ CẶP LÔ 686 + HÚP CĂNG 4 CÀNG ĐỀ 885 ??

  ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG...
 4. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 31-12-2020✅ KHÉP LẠI NĂM 2020 VỚI CẢ CẶP LÔ 161 + 2 NHÁY 3 CÀNG LÔ 361,016 + NỔ LUÔN 4 CÀNG ĐỀ 2050??

  ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG...
 5. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 30-12-2020✅CHÉN ĐẬM 3 NHÁY LÔ 030, HÚP LUÔN ĐỀ 05 DÀN ĐỀ CHẠM 0 ( 19S) ???

  ? SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 6. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 29-12-2020✅TIẾP TỤC CHÉN CẢ CẶP LÔ 282, HÚP THÔNG GIẢI NHẤT, CHÉN THẲNG BẠCH THỦ 39 GIẢI 7 ???

  ? SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 7. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 28-12-2020✅ MIỀN BẮC CHÉN BẠCH THỦ ĐỀ - NAM CHÉN TỨ THỦ ĐỀ + 4 NHÁY LÔ RỰC RỠ???

  ? SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 8. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 27-12-2020✅ CHÉN ĐẬM 4 NHÁY LÔ 97**** + NỔ ĐỀ 71 DÀN 10S, DỌN SẠCH 4 CÀNG ĐỀ 5971 ??

  ? SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 9. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 26-12-2020✅ ĐẠI THẮNG 5 NHÁY LÔ 32,898 + NỔ LUÔN 3 CÀNG ĐỀ 287 + DỌN SẠCH BẢNG LÔ ĐỀ TỪ NAM RA BẮC ??

  ? SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 10. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 25-12-2020✅MIỀN BẮC CHÉN THẮNG ĐỀ 87 DÀN ĐỀ 8S + MIỀN NAM CHÉN ĐẬM 7 NHÁY LÔ + 5 NHÁY 3 CÀNG LÔ ???

  ? SỰ KIỆN MỪNG XUÂN 2021 - ĐẠI CHIẾN CAO THỦ - 27 LÔ BET THÁNG 12 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI)...
 11. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 24-12-2020✅FULL BẢNG MIỀN NAM CHÉN BẠCH THỦ ĐỀ THÔNG 5 NGÀY + MIỀN BẮC RỰC RỠ 4 CÀNG ĐỀ

  ?BÁT CHỐT?VỀ BỜ THẦN TỐC NGÀY 24/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-ve-bo-than-toc-ngay-24-12-2020.26350/#post-970763 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT...
 12. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 23-12-2020✅ LIÊN TỤC CHÉN ĐÔI NHÁY LÔ, HÚP THÔNG 4 CÀNG ĐỀ 2 NGÀY LIÊN TIẾP, CHÉN THÔNG GIẢI NHẤT TỚI 19 NGÀY ??

  ?BÁT CHỐT?VỀ BỜ THẦN TỐC NGÀY 23/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-ve-bo-than-toc-ngay-23-12-2020.26286/ ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN...
 13. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 22-12-2020✅ ĐẠI THẮNG TỨ THỦ ĐỀ 13 + 4 CÀNG ĐỀ 1613 + CHÉN LIÊN TIẾP TỨ THỦ GIẢI NHẤT ( THÔNG 18 NGÀY GIẢI NHẤT DÀN 64S) ??

  ?BÁT CHỐT?VỀ BỜ THẦN TỐC NGÀY 22/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-ve-bo-than-toc-ngay-22-12-2020.26203/#post-965568 ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT...
 14. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 21-12-2020✅ ĐẠI THẮNG BẠCH THỦ ĐỀ 93, HÚP ĐẬM 4 NHÁY LÔ 60,95 + CHÉN THẲNG TỨ THỦ 12 GIẢI NHẤT ???

  ?EVENT MỪNG XUÂN 2021?VỀ BỜ THẦN TỐC? ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM ( 18 GIẢI) MIỀN TRUNG ( 18 GIẢI) MIỀN BẮC ( 27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm...
 15. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 20-12-2020✅ CHÉN ĐẬM 3 NHÁY LÔ 88,38** - NỔ THÔNG GIẢI NHẤT 16 NGÀY LIÊN TIẾP, HÚP CĂNG 4 CÀNG ĐỀ 5188??

  ?BÁT CHỐT?SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 20/12/2020:https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-20-12-2020.26075/ ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? SỐ VIỆT...
 16. Tiểu_Mây

  Bản tin ✅NGÀY 19-12-2020✅ MIỀN NAM ĐẠI THẮNG - MIỀN BẮC THÔNG ĐẬM 3 NHÁY LÔ VÀ DÀN ĐỀ ĐẦU 7 ???

  ?BÁT CHỐT?SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 19/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-19-12-2020.26019/ ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? SỐ VIỆT...
 17. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 18-12-2020? HÚP ĐẬM 6 CẶP XIÊN 2, HÚP CẢ CẶP LÔ 474, DỌN SẠCH BẢNG LÔ ĐỀ TỪ NAM RA BẮC ??

  ?BÁT CHỐT?SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 18/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-18-12-2020.25964/ ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? SỐ VIỆT...
 18. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 17-12-2020? CAO THỦ TOP 1: CHÉN THẲNG BẠCH THỦ ĐỀ 87 MIỀN NAM + HÚP TIẾP 2 NHÁY LÔ 94** MIỀN BẮC ??

  ?BÁT CHỐT?SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 16712/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-17-12-2020.25919/ ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? SỐ VIỆT...
 19. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 16-12-2020? ĐẠI THẮNG TỨ THỦ ĐỀ 363 TỪ NAM RA BẮC, THÔNG TỨ THỦ ĐỀ 3 NGÀY LIÊN TIẾP

  ?BÁT CHỐT?SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 16/12/2020: https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-16-12-2020.25870/ ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? SỐ...
 20. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 15-12-2020? CHỦ TỊCH ĐẠI THẮNG SONG THỦ ĐỀ 81 + HÚP ĐẬM 3 CÀNG ĐỀ 681 DÀN 8S + THÔNG 5 NGÀY LIÊN TIẾP TỪ NAM RA BẮC ??

  ?BÁT CHỐT?SONG THỦ LÔ⛔TỨ THỦ ĐỀ - NGÀY 15/12/2020 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-song-thu-lo-tu-thu-de-ngay-15-12-2020.25816/ ?THAM KHẢO NHỮNG CHIA SẺ QUÝ HƠN VÀNG CỦA THÀNH VIÊN ĐÃ VỀ BỜ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? SỐ VIỆT...
Top