cao thu chot lo

  1. Tiểu_Mây

    Thảo luận 🎤 ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN TÍCH CỰC SỞ HỮU BÁT CHỐT RIÊNG 🎤

    Sau khi đọc được những góp ý của các thành viên diễn đàn. Nhận thấy nhiều anh em mong muốn các cao thủ tích cực có một bát chốt riêng để tiện thể dõi. Vì thế, Ban Quản Trị quyết định tạo một bát chốt riêng. Đây là bát chốt dành cho những thành viên tích cực và những thành viên chia sẻ những...
Top