cầu 2c | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

cầu 2c

Showing results only for domain Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
  1. hoabinhlan

    Lotto Bet Cầu 2 chạm tiền+ hậu nhị nuôi 3 tay kết hợp hàng số cho ae kiếm cơm

    Chia sẻ cho ae 1 cầu bắt 2 chạm tiền nhị hậu nhị cho ae kiếm chỉ tiêu thấp cầu như sau: khi thấy tâm càng ( hàng số trăm) về con 0 ta cộng tổng tiền nhị được 1 con số và cộng tổng hậu nhị được 1 con số lấy 2 số đó làm 2 chạm đánh cho 3 tay ví dụ kỳ 160 kết quả về dãy số 10081 ta cộng tổng hậu...
Top