cầu chuẩn hậu nhị | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

cầu chuẩn hậu nhị

Showing results only for domain Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
  1. dhl2020

    Lotto Bet phương pháp chơi hậu nhị nhóm phức hợp ăn 90%

    như tiêu đề mình chia sẻ, anh em chơi ở NHÓM HẬU NHỊ PHỨC HỢP nhé. cách chơi như sau: loại bỏ bóng âm của 2 số hậu nhị ở kì trước. các cặp bóng âm như sau: 1-4, 2-9, 3-6, 5-8, 0-7. ví dụ: kì 200704082 có kết quả: 81718, ở kì sau ta loại 2 số 4,5. kết quả kì 200704083 có kết quả: 19592. là anh...
  2. M

    Lotto Bet Cầu chuẩn hậu nhị, hậu tam Win 90%

    Hôm nay em xin chia sẻ cầu dạng hàng chục ngàn và đơn vị vằng nhau: Ta thấy kỳ 225 kết quả 22882 thì cầu chục ngàn với đơn vị bằng nhau là con số 2. Để đánh cho kỳ sau ta loại chính nó và bóng dương của nó. kỳ 226 ta đánh phức hợp hậu nhị và hậu tam bỏ con số 2 và con số 7.
Top