cầu lotobtet a | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

cầu lotobtet a

Showing results only for domain Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
  1. H

    Lotto Bet Cầu nuôi 2 chạm TIỀN NHỊ HẬU NHỊ 3 tay

    Cầu Bắt 2 chạm nuôi TIỀN/HẬU NHỊ từ kỳ thứ 2 nuôi trong 3 tay thường thì tay đầu tay 2 ăn rồi ít đến tay 3 - Phương pháp bắt cầu VD Kỳ1 12345 ta cộng tổng 5 banh 1+2+3+4+5=15 Lấy 5 bóng 0 bắt đầu nuôi chạm 0-5 từ kỳ3
Top