ltd2707197 | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

ltd2707197

Showing results only for domain Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB
  1. ltd2707197

    Thảo luận CẦU ĐỘC THỦ 3*4 CÀNG ĐỀ NĂM 2022 LTD2707197

    Nuôi TỔNG 4 + CHẠM 9 + 10s kép bằngTừ thứ 2 đến CN /6 3D 2,4,5,7,8,9 Càng nuôi đã nổ 5 Hạ tiếp 3D nuôi 2,4,7,9 Tiếp tục nổ càng nuôi 9. Hnay bổ xung thêm càng 0,5,7 * Vậy 3D nuôi là 0,2,4,5,7,9 từ thứ 5 đến CN 5/6 Tỉ lệ 1,2,3,8 AE lưu ý..Cầu 3D nuôi luôn cập nhật nóng nhất cs với ACE..
Top