xổ số miền trung

 1. ADMIN

  Bản tin 12/10/2021 | MIỀN BẮC RỰC RỠ - CT HÚP LÔ + 3 CÀNG + CHÉN ĐỀ DÀN + 3 CÀNG, 4 CÀNG THÔNG 4,5 NGÀY

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 12/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN G1 16 DÀN 10s CHÉN ĐỀ 35,35 DÀN 36s ĐẠI THẮNG TT G1 09 PHANBAO CHÉN LÔ 67 CHÉN ĐỀ 18 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 618 CHÉN 4...
 2. ADMIN

  Bản tin 11/10/2021 | CT NGOKHONG THÔNG ĐỀ 11 NGÀY, CT KHAI89 CHÉN FULL 3 NHÁY LÔ , CT THANUNG77 CHÉN THÔNG TRUNG BẮC và nhiều CT rực rỡ khác

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 11/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không trúng CHÉN ĐỀ 42 DÀN 64s PHANBAO Không trúng CHÉN LÔ 95 CHÉNĐỀ 42 DÀN 64s NGOKHONG Không chốt THÔNG ĐỀ 11 NGÀY...
 3. ADMIN

  Bản tin 10/10/2021 | CT THANUNG77 NỔ 3 NHÁY LÔ+ĐỀ DÀN 10S+FULL 3 CÀNG, 4 CÀNG LÔ+ĐỀ, CT NGOKHONG NỔ 4 NHÁY LÔ+ĐỀ DÀN +FULL 3 CÀNG,4 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 10/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN LÔ 68 HÚP G1 81 DÀN 64s CHÉN ĐỀ 45 DÀN 10s CHÉN ĐỀ 85 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 085 PHANBAO CHÉN LÔ 18,81 CHÉN 3 CÀNG LÔ...
 4. ADMIN

  Bản tin 09/10/2021 | CT SAIGON999 ĐẠI THẮNG TTĐ+2 NHÁY LÔ+ FULL 3 CÀNG, 4 CÀNG LÔ-ĐỀ, CT NGOKHONG CHÉN ĐỀ DÀN +3 CÀNG, 4 CÀNG NGÀY THỨ 9, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 09/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU HÚP LÔ 95 HÚP G1: 53 DÀN 36S CHÉN ĐỀ 96 DÀN 36S CHÉN ĐỀ 56 DÀN 64S PHANBAO KO TRÚNG HÚP LÔ 84 NGOKHONG KO CHỐT CHÉN ĐỀ...
 5. ADMIN

  Bản tin 08/10/2021 | CT THANUNG77 RỰC RỠ 3 NHÁY LÔ+ FULL XIÊN 2,3,4+ĐỀ+G1 DÀN 10S, CT 01101987TY ĐẠI THẮNG TTĐ+ 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN G1 64 DÀN 10s HÚP LÔ 49 CHÉN ĐỀ 50 DÀN 64S PHANBAO CHÉN LÔ 03 CHÉN ĐỀ 50 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 550 NGOKHONG Không...
 6. ADMIN

  Bản tin 07/10/2021 | MIỀN BẮC CHÉN FULL ĐỀ - CT NGOKHONG HÚP 2 NHÁY LÔ+ CHÉN ĐỀ DÀN 64S+3 CÀNG+4 CÀNG, CT THANUNG77- CT PHANBAO CHÉN ĐỀ DÀN 10S+ 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 07/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN LÔ 14,41 HÚP G1 66 DÀN 64s CHÉN ĐỀ 75 DÀN 36s HÚP GIẢI 1:19 DÀN 64S HÚP LÔ 58 PHANBAO Không trúng CHÉN ĐỀ 69 DÀN 10S...
 7. ADMIN

  Bản tin 06/10/2021 | CT 01101987 TY+DONGPHAM86 chén ĐỀ 45 DÀN 10s, CT HIHI+CT ANHDUY0810 CHÉN 2 NHÁY LÔ, CT PHANBAO & NGOKHONG HÚP CẢ LÔ + 2,3,4 CÀNG ĐỀ

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 06/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU CHÉN LÔ 67 HÚP ĐỀ 62 DÀN 36s CHÉN ĐỀ 45 DÀN 64s HÚP 3 CÀNG ĐỀ 245 PHANBAO CHÉN LÔ 74 HÚP 3 CÀNG LÔ 574 CHÉN LÔ 73 HÚP ĐỀ...
 8. ADMIN

  Bản tin 05/10/2021 | CT THANUNG77 ĐẠI THẮNG TTĐ 67, 3D8s, CHÉN FULL LÔ 3,4 CÀNG , CT NGOKHONG và CT ANHDUY0810 CHÉN ĐỀ DÀN 10s cùng NHIỀU CT RỰC RỠ KHÁC

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU HÚP G1 43 DÀN 36s CHÉN ĐỀ 78 DÀN 36s CHÉN ĐỀ 55 DÀN 36s HÚP G1 23 DÀN 64s CHÉN 3 CÀNG G1 123 CHÉN ĐỀ 67 DÀN 64s HÚP 3 CÀNG...
 9. ADMIN

  Bản tin 04/10/2021 | MIỀN BẮC NỔ RỰC RỠ - CT TRUNG076 ĐẠI THẮNG TTĐ 47+ 3 CÀNG, CT PHANBAO RỰC RỠ 3 NHÁY LÔ+ ĐỀ DÀN+ 3 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU KO CHỐT HÚP G1: 06 DÀN 64S HÚP 2 NHÁY 59,59 CHÉN ĐỀ 47 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG 747 PHANBAO HÚP LÔ 79 HÚP 3 CÀNG 579 RỰC RỠ 3...
 10. ADMIN

  Bản tin 02/10/2021 | CT NGOKHONG HÚP ĐỀ 10S+3 CÀNG, 4 CÀNG, CT PHANBAO NỔ 3 NHÁY LÔ+ĐỀ DÀN 64S+3 CÀNG+4 CÀNG, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt HÚP GIẢI NHẤT 88 DÀN 64S HÚP 3 CÀNG G1 288 HÚP LÔ 63 PHANBAO Không trúng RỰC RỠ 3 NHÁY 75,78,87 HÚP 3 CÀNG...
 11. ADMIN

  Bản tin 01/10/2021 | CT DONGPHAM86 húp STĐ 20, CT CHUTIEU chén đề 20 dàn 10s, 2-3 càng G1 246, và nhiều CT rực rỡ khác

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/10/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt CHÉN G1 46 DÀN 64s HÚP 3 CÀNG G1 246 CHÉN ĐỀ 20 DÀN 10s PHANBAO CHÉN LÔ 68,68 HÚP 3 CÀNG LÔ 868 Không trúng...
 12. ADMIN

  Bản tin 29/09/2021 | CT NGOKHONG HÚP RỰC RỠ 3 NHÁY GIẢI 7+HÚP FULL LÔ+ĐỀ+ 3 CÀNG, 4 CÀNG, CT THANUNG77 NỔ 2 NHÁY LÔ+ XIÊN 2,3+ TT G7, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 29/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** LINK CHỐT SỐ CỦA CT XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt CHÉN ĐỀ 77 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG ĐỀ 477 PHANBAO Không trúng CHÉN ĐỀ 77 DÀN 64S THAYDO Không chốt HÚP LÔ 63...
 13. ADMIN

  Bản tin 19/09/2021 | CT TRUNG076 NỔ TỨ THỦ ĐỀ 57, CT NGUOIQUADUONG CHÉN ĐẬM FULL LÔ+ĐỀ và nhiều CT RỰC RỠ KHÁC

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 19/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU ĐỀ 45 CHÉN DÀN 36s LÔ 57* NỔ 1 NHÁY GIẢI NHẤT 90 CHÉN DÀN 64s ĐỀ 57 CHÉN DÀN 64s PHANBAO ĐỀ 79 CHÉN DÀN 36s LÔ 80* NỔ...
 14. ADMIN

  Bản tin 13/09/2021 | CT SAIGON999 CHÉN ĐẬM ĐỀ DÀN 10s + 3.4 CÀNG ĐỀ 5548 & NHIỀU CT KHÁC CHÉN ĐỀ 48 DÀN 10 SỐ

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 13/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt LÔ G1 27 CHÉN DÀN 64s ĐỀ 48 CHÉN DÀN 10s PHANBAO Không trúng ĐỀ 48 CHÉN DÀN 64s THAYDO Không chốt Không...
 15. ADMIN

  Bản tin 08-09-2021 | CT NGOKHONG HÚP RỰC RỠ 2 NHÁY LÔ+ 3 CÀNG, CT ANHDUY0810 HÚP BTL+CHÉN ĐỀ DÀN 24S+ 3D, ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 08/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không trúng HÚP GIẢI 1- 13 DÀN 64S CHÉN ĐỀ 38 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG ĐỀ 938 PHANBAO ĐỀ 68 CHÉN DÀN 36s 3 CÀNG ĐỀ 968...
 16. ADMIN

  Bản tin 05-09-2021 | CT SAIGON999 ĐẠI THẮNG TTĐ 61, CT TRUNG076 HÚP BTL+ĐỀ DÀN 10S, CT CHUTIEU HÚP FULL LÔ +G1+ĐỀ QUÁ RỰC RỠ

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 05/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU LÔ 75** NỔ 2 NHÁY LÔ G1 43 CHÉN DÀN 36s ĐỀ 04 DÀN 36s HÚP 2 NHÁY LÔ 56,47 HÚP GIẢI 1 66 DÀN 64S CHÉN ĐỀ 61 DÀN 64S CHÉN...
 17. ADMIN

  Bản tin 04-09-2021 | NỔ RỰC RỠ CT PHANBAO HÚP 4 NHÁY LÔ 11***39, CT TRUNG076 HÚP 4 NHÁY LÔ 11***66, CT GIÔNG BÃO HÚP BTL 77+ ĐỀ 55 DÀN 10S+ 3 CÀNG

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 04/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU Không chốt HÚP GIẢI 1 39 DÀN 64S HÚP 3 CÀNG G1 539 CHÉN ĐỀ 55 DÀN 64S CHÉN 3 CÀNG ĐỀ 855 PHANBAO ĐỀ 60 HÚP DÀN 36s 3...
 18. ADMIN

  Bản tin 02-09-2021 | CT PHANBAO NỔ 5 NHÁY LÔ & 4 NHÁY 3 CÀNG LÔ, CT KHAI89 LẠI CHÉN ĐỀ DÀN 10s, CT SAIGON999 NỔ FULL VÀ RẤT NHIỀU CT KHÁC RỰC RỠ ...

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 02/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU LÔ 65* CHÉN 1 NHÁY LÔ CHÉN 64* 1 NHÁY G1 HÚP 70 DÀN 64s ĐỀ 64 DÀN 64s PHANBAO LÔ CHÉN 3 NHÁY 89*.98** 3 CÀNG LÔ NỔ...
 19. ADMIN

  Bản tin 01-09-2021 | MỞ BÁT RỰC RỠ NỔ 2 NHÁY LÔ + ĐỀ DÀN 10S,36S,64S + 3 CÀNG

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 01/09/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU HÚP 2 NHÁY STL 68,86 CHÉN ĐỀ 82 DÀN 36S HÚP BTL 18 PHANBAO HÚP 2 NHÁY STL 68,86 CHÉN 3 CÀNG 486,768 HÚP 2 NHÁY LÔ...
 20. ADMIN

  Bản tin 31-08-2021 | CT THAYDO HÚP ĐẬM MB, CT SAIGON999 - CT PHANBAO NỔ RỰC RỠ 2 MIỀN TRUNG- BẮC

  BÁT CHỐT & BẢNG VÀNG XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY 31/08/2021 CỦA CHỦ TỊCH VÀ CÁC CAO THỦ s-***s-***s-***s-***s-*** CAO THỦ VÀ LINK CHỐT SỐ XỔ SỐ MIỀN TRUNG XỔ SỐ MIỀN BẮC CHUTIEU HÚP STL 45 CHÉN ĐỀ 04 DÀN 36S HÚP GIẢI 1- 09 DÀN 64S PHANBAO HÚP STL 27 CHÉNĐỀ 32 DÀN 10S CHÉN 3 CÀNG ĐỀ 232 HÚP STL...
Top