Cầu MB - Chia sẻ cho anh em diễn đàn Dàn đề 62 miền bắc số ăn thông chưa gãy | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Cầu MB Chia sẻ cho anh em diễn đàn Dàn đề 62 miền bắc số ăn thông chưa gãy

HiHi 

Tổng Tư Lệnh
Cao Thủ Huyền Thoại
Tham gia
26/5/19
Bài viết
7,234
Điểm cảm xúc
217,457
Điểm
1,880
Xu
161,618Xu
Dàn 1 tuần đổi số một lần cho anh em chạy thử
Dàn đổi bổ sung hôm17/06/2019 chạy hết ngày 23/6
00,01,02,03,05,06,07,08,

10,11,12,14,16,17,19,20,
22,24,26,28,29,30,32,33,
34,35,38,41,42,43,48,49,
50,51,52,55,58,59,61,62,
63,64,65,67,68,70,71,72,
73,74,77,80,81,82,83,84,
85,86,
88,90,91,93,97,98
Dàn đổi bổ sung hôm11/06/2019
00,02,03,05,06,07,08,10,

11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,38,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,

88,90,91,93,97,98
DÀN GỐC

00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,36,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,

88,90,91,93,97,99
 
Sửa lần cuối:
Dàn 1 tuần đổi số một lần cho anh em chạy thử
00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,36,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,

88,90,91,93,97,99
mai theo dàn này, vừa coi lại ăn thông từ tháng 1, sợ quá
 
Dàn 1 tuần đổi số một lần cho anh em chạy thử
00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,36,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,

88,90,91,93,97,99
dàn đã gãy mai chão tiền gấp 3 a.e nhé
 
Dàn 1 tuần đổi số một lần cho anh em chạy thử
00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,36,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,

88,90,91,93,97,99
dàn đã nổ x3 quá tuyệt với cho anh em
 
Dàn 1 tuần đổi số một lần cho anh em chạy thử
00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,36,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,

88,90,91,93,97,99
Dàn của B tỷ lệ trúng ? ngày/tuần vậy ạ
 
Dàn 1 tuần đổi số một lần cho anh em chạy thử
00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,36,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,

88,90,91,93,97,99
x3 chão tiền cho mai 30/5 a e nhé
 
Dàn đã đổi số, tiếp tục đi anh em
00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,38,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,
88,90,91,93,97,98
 
Dàn đã đổi số, tiếp tục đi anh em
00,02,03,05,06,07,08,10,
11,12,14,16,17,19,20,22,
24,26,28,29,30,32,33,34,
35,38,41,42,43,48,49,50,
51,52,55,58,59,61,62,63,
64,65,67,68,71,72,73,74,
77,80,81,82,83,84,85,86,
88,90,91,93,97,98
dàn đã đổi, tiếp tục ăn tiếp
 
Top