Dàn đề 68s đánh quanh năm,ACE tk | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Dàn đề 68s đánh quanh năm,ACE tk

?Dàn Đặc Biệt Cố Định 68 s .Khung 3N ,
Vào Tiền Tuỳ Vốn !

00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,58,59,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,97,99.?
*************************************************
12/7 :Ngày 1 x10k nổ 89
13/7: ngày 1 x10k nổ 97
14/7:ngày 1 x10k nổ 02
15/7:ngày 1 x 10k nổ 07
16/7: ngày 1 x 10k nổ 55
17/7: ngày 1 x10k xịt
18/7: ngày 2 x 100k Nổ 07
19/7 ngày 1 x10k nổ 02
20/7 ngày 1 x19k nổ 05
21/7 ngày 1 x10k Xịt
22/7 ngày 2 x200k Xịt
23/7 ngày 3 x 800k nổ 74
24/7 ngày 1 x10k nổ 61
25/7 ngày 1 x10k nổ 82
26/7 ngày 1 x10k nổ 20
27/7 ngày 1 x10k Xịt
28/7 ngày 1 x 60k (cá nhân ko thích lô đề quay ngày Chủ nhật ) nổ 08
29/7 ngày 1 x10k xịt
30/7 ngày 2 x xịt ( qua say quá !quên post đánh thì cũng xịt )
31/7 ngày 3 x 400k nổ 90
1/8 ngày 1 x10k Xịt
2/8 ngày 2 x 100k nổ 82 ( cá nhân quên post nhưng cứ như mọi khi thoi)
3/8 ngày 1 x10k nổ 33
4/8 ngày 1 x10k nổ 32
5/8 ngày 1 x10k nổ 91
6/8 ngày 1 x10k nổ???
++++++++++++++++++++++++++++++++++
( cá nhân tự tin dàn này ko xịt quá 3 ngày A.e có thể vào tiền )
Bà Con cứ bình luận thoải mái ! Góp ý càng tốt ạ !
Ps:Anh em chia sẻ thao luận thấy trùng máu với Hot thì bem!?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
?Dàn Đặc Biệt Cố Định 68 s .Khung 3N ,
Vào Tiền Tuỳ Vốn !

00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,58,59,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,97,99.?
*************************************************
12/7 :Ngày 1 x10k nổ 89
13/7: ngày 1 x10k nổ 97
14/7:ngày 1 x10k nổ 02
15/7:ngày 1 x 10k nổ 07
16/7: ngày 1 x 10k nổ 55
17/7: ngày 1 x10k xịt
18/7: ngày 2 x 100k Nổ 07
19/7 ngày 1 x10k nổ 02
20/7 ngày 1 x19k nổ 05
21/7 ngày 1 x10k Xịt
22/7 ngày 2 x200k Xịt
23/7 ngày 3 x 800k nổ 74
24/7 ngày 1 x10k nổ 61
25/7 ngày 1 x10k nổ 82
26/7 ngày 1 x10k nổ 20
27/7 ngày 1 x10k Xịt
28/7 ngày 1 x 60k (cá nhân ko thích lô đề quay ngày Chủ nhật ) nổ 08
29/7 ngày 1 x10k xịt
30/7 ngày 2 x xịt ( qua say quá !quên post đánh thì cũng xịt )
31/7 ngày 3 x 400k nổ 90
1/8 ngày 1 x10k Xịt
2/8 ngày 2 x 100k nổ 82 ( cá nhân quên post nhưng cứ như mọi khi thoi)
3/8 ngày 1 x10k nổ hay xịt
++++++++++++++++++++++++++++++++++
( cá nhân tự tin dàn này ko xịt quá 3 ngày A.e có thể vào tiền )
Bà Con cứ bình luận thoải mái ! Góp ý càng tốt ạ !
Ps:Anh em chia sẻ thao luận thấy trùng máu với Hot thì bem!?
Dàn của bác,bác test được mấy năm rồi ah
 
?Dàn Đặc Biệt Cố Định 68 s .Khung 3N ,
Vào Tiền Tuỳ Vốn !

00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,58,59,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,97,99.?
*************************************************
12/7 :Ngày 1 x10k nổ 89
13/7: ngày 1 x10k nổ 97
14/7:ngày 1 x10k nổ 02
15/7:ngày 1 x 10k nổ 07
16/7: ngày 1 x 10k nổ 55
17/7: ngày 1 x10k xịt
18/7: ngày 2 x 100k Nổ 07
19/7 ngày 1 x10k nổ 02
20/7 ngày 1 x19k nổ 05
21/7 ngày 1 x10k Xịt
22/7 ngày 2 x200k Xịt
23/7 ngày 3 x 800k nổ 74
24/7 ngày 1 x10k nổ 61
25/7 ngày 1 x10k nổ 82
26/7 ngày 1 x10k nổ 20
27/7 ngày 1 x10k Xịt
28/7 ngày 1 x 60k (cá nhân ko thích lô đề quay ngày Chủ nhật ) nổ 08
29/7 ngày 1 x10k xịt
30/7 ngày 2 x xịt ( qua say quá !quên post đánh thì cũng xịt )
31/7 ngày 3 x 400k nổ 90
1/8 ngày 1 x10k Xịt
2/8 ngày 2 x 100k nổ 82 ( cá nhân quên post nhưng cứ như mọi khi thoi)
3/8 ngày 1 x10k nổ hay xịt
++++++++++++++++++++++++++++++++++
( cá nhân tự tin dàn này ko xịt quá 3 ngày A.e có thể vào tiền )
Bà Con cứ bình luận thoải mái ! Góp ý càng tốt ạ !
Ps:Anh em chia sẻ thao luận thấy trùng máu với Hot thì bem!?
Vốn 10tr theo dc dàn này ko a
 
Dàn này bác lấy những con đề của tháng 3,4,5 để làm dàn phải ko bác
 
?Dàn Đặc Biệt Cố Định 68 s .Khung 3N ,
Vào Tiền Tuỳ Vốn !

00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,58,59,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,97,99.?
*************************************************
12/7 :Ngày 1 x10k nổ 89
13/7: ngày 1 x10k nổ 97
14/7:ngày 1 x10k nổ 02
15/7:ngày 1 x 10k nổ 07
16/7: ngày 1 x 10k nổ 55
17/7: ngày 1 x10k xịt
18/7: ngày 2 x 100k Nổ 07
19/7 ngày 1 x10k nổ 02
20/7 ngày 1 x19k nổ 05
21/7 ngày 1 x10k Xịt
22/7 ngày 2 x200k Xịt
23/7 ngày 3 x 800k nổ 74
24/7 ngày 1 x10k nổ 61
25/7 ngày 1 x10k nổ 82
26/7 ngày 1 x10k nổ 20
27/7 ngày 1 x10k Xịt
28/7 ngày 1 x 60k (cá nhân ko thích lô đề quay ngày Chủ nhật ) nổ 08
29/7 ngày 1 x10k xịt
30/7 ngày 2 x xịt ( qua say quá !quên post đánh thì cũng xịt )
31/7 ngày 3 x 400k nổ 90
1/8 ngày 1 x10k Xịt
2/8 ngày 2 x 100k nổ 82 ( cá nhân quên post nhưng cứ như mọi khi thoi)
3/8 ngày 1 x10k nổ 33
4/8 ngày 1 x10k nổ 32
5/8 ngày 1 x10k nổ???
++++++++++++++++++++++++++++++++++
( cá nhân tự tin dàn này ko xịt quá 3 ngày A.e có thể vào tiền )
Bà Con cứ bình luận thoải mái ! Góp ý càng tốt ạ !
Ps:Anh em chia sẻ thao luận thấy trùng máu với Hot thì bem!?
Ae xem dàn này vẫn ăn ổn định đây nhé
 
Hôm nay tiếp tục ăn thôi nào ae
 
?Dàn Đặc Biệt Cố Định 68 s .Khung 3N ,
Vào Tiền Tuỳ Vốn !

00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,58,59,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,97,99.?
*************************************************
12/7 :Ngày 1 x10k nổ 89
13/7: ngày 1 x10k nổ 97
14/7:ngày 1 x10k nổ 02
15/7:ngày 1 x 10k nổ 07
16/7: ngày 1 x 10k nổ 55
17/7: ngày 1 x10k xịt
18/7: ngày 2 x 100k Nổ 07
19/7 ngày 1 x10k nổ 02
20/7 ngày 1 x19k nổ 05
21/7 ngày 1 x10k Xịt
22/7 ngày 2 x200k Xịt
23/7 ngày 3 x 800k nổ 74
24/7 ngày 1 x10k nổ 61
25/7 ngày 1 x10k nổ 82
26/7 ngày 1 x10k nổ 20
27/7 ngày 1 x10k Xịt
28/7 ngày 1 x 60k (cá nhân ko thích lô đề quay ngày Chủ nhật ) nổ 08
29/7 ngày 1 x10k xịt
30/7 ngày 2 x xịt ( qua say quá !quên post đánh thì cũng xịt )
31/7 ngày 3 x 400k nổ 90
1/8 ngày 1 x10k Xịt
2/8 ngày 2 x 100k nổ 82 ( cá nhân quên post nhưng cứ như mọi khi thoi)
3/8 ngày 1 x10k nổ 33
4/8 ngày 1 x10k nổ 32
5/8 ngày 1 x10k nổ???
++++++++++++++++++++++++++++++++++
( cá nhân tự tin dàn này ko xịt quá 3 ngày A.e có thể vào tiền )
Bà Con cứ bình luận thoải mái ! Góp ý càng tốt ạ !
Ps:Anh em chia sẻ thao luận thấy trùng máu với Hot thì bem!?
1 tháng bình quân gãy bao nhiêu ngày vậy ad
 
cá nhân thấy chơi như này xác định kiếm tiền nhậu là tuyệt vời nè, chơi giàn vốn luôn an toàn hơn so với chơi lô
 
?Dàn Đặc Biệt Cố Định 68 s .Khung 3N ,
Vào Tiền Tuỳ Vốn !

00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,58,59,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,97,99.?
*************************************************
12/7 :Ngày 1 x10k nổ 89
13/7: ngày 1 x10k nổ 97
14/7:ngày 1 x10k nổ 02
15/7:ngày 1 x 10k nổ 07
16/7: ngày 1 x 10k nổ 55
17/7: ngày 1 x10k xịt
18/7: ngày 2 x 100k Nổ 07
19/7 ngày 1 x10k nổ 02
20/7 ngày 1 x19k nổ 05
21/7 ngày 1 x10k Xịt
22/7 ngày 2 x200k Xịt
23/7 ngày 3 x 800k nổ 74
24/7 ngày 1 x10k nổ 61
25/7 ngày 1 x10k nổ 82
26/7 ngày 1 x10k nổ 20
27/7 ngày 1 x10k Xịt
28/7 ngày 1 x 60k (cá nhân ko thích lô đề quay ngày Chủ nhật ) nổ 08
29/7 ngày 1 x10k xịt
30/7 ngày 2 x xịt ( qua say quá !quên post đánh thì cũng xịt )
31/7 ngày 3 x 400k nổ 90
1/8 ngày 1 x10k Xịt
2/8 ngày 2 x 100k nổ 82 ( cá nhân quên post nhưng cứ như mọi khi thoi)
3/8 ngày 1 x10k nổ 33
4/8 ngày 1 x10k nổ 32
5/8 ngày 1 x10k nổ 91
6/8 ngày 1 x10k nổ???
++++++++++++++++++++++++++++++++++
( cá nhân tự tin dàn này ko xịt quá 3 ngày A.e có thể vào tiền )
Bà Con cứ bình luận thoải mái ! Góp ý càng tốt ạ !
Ps:Anh em chia sẻ thao luận thấy trùng máu với Hot thì bem!?
Ae kiếm tiền trà đá,bia hơi hàng ngày rất nhẹ nhàng?
 
?Dàn Đặc Biệt Cố Định 68 s .Khung 3N ,
Vào Tiền Tuỳ Vốn !

00,02,03,05,06,07,08,10,11,12,14,16,17,19,20,22,24,25,26,28,29,30,32,33,34,35,36,41,42,43,44,46,47,48,49,50,51,52,55,58,59,61,62,63,64,65,67,68,71,72,73,74,77,79,80,81,82,83,84,85,86,88,89,90,91,93,97,99.?
*************************************************
12/7 :Ngày 1 x10k nổ 89
13/7: ngày 1 x10k nổ 97
14/7:ngày 1 x10k nổ 02
15/7:ngày 1 x 10k nổ 07
16/7: ngày 1 x 10k nổ 55
17/7: ngày 1 x10k xịt
18/7: ngày 2 x 100k Nổ 07
19/7 ngày 1 x10k nổ 02
20/7 ngày 1 x19k nổ 05
21/7 ngày 1 x10k Xịt
22/7 ngày 2 x200k Xịt
23/7 ngày 3 x 800k nổ 74
24/7 ngày 1 x10k nổ 61
25/7 ngày 1 x10k nổ 82
26/7 ngày 1 x10k nổ 20
27/7 ngày 1 x10k Xịt
28/7 ngày 1 x 60k (cá nhân ko thích lô đề quay ngày Chủ nhật ) nổ 08
29/7 ngày 1 x10k xịt
30/7 ngày 2 x xịt ( qua say quá !quên post đánh thì cũng xịt )
31/7 ngày 3 x 400k nổ 90
1/8 ngày 1 x10k Xịt
2/8 ngày 2 x 100k nổ 82 ( cá nhân quên post nhưng cứ như mọi khi thoi)
3/8 ngày 1 x10k nổ 33
4/8 ngày 1 x10k nổ 32
5/8 ngày 1 x10k nổ 91
6/8 ngày 1 x10k nổ???
++++++++++++++++++++++++++++++++++
( cá nhân tự tin dàn này ko xịt quá 3 ngày A.e có thể vào tiền )
Bà Con cứ bình luận thoải mái ! Góp ý càng tốt ạ !
Ps:Anh em chia sẻ thao luận thấy trùng máu với Hot thì bem!?
Dàn này chưa xịt quá ngày thứ 3?
 
Góp ý:
Dàn này đánh" áp" sau hôm đề kép nổ. Ta sẽ lọc bỏ dc 10 số kép ( rất ít kép " liên tục liền kề" 1 năm 365 ngày chắc chỉ 1_2 lần )
E vẫn có rút gọn xuống dàn 50s đó a @lesy ?
 
Top