THÔNG BÁO DANH SÁCH THÀNH VIÊN BỊ XỬ PHẠT VÀ LÝ DO !!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 02/05/2020
Tài khoản : abcs123
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

32912
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 03/05/2020
Tài khoản : tranthaoa
Lý do : Kêu gọi lập nhóm zalo
Thời hạn : Vĩnh viễn

32949
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 03/05/2020
Tài khoản : phu095
Lý do : Hỏi xin số zalo trên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

33027
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 05/05/2020
Tài khoản : hoalongtn
Lý do : Hỏi xin số zalo trên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

33339
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 24/05/2020
Tài khoản : thuhoang93
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

36738
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 24/05/2020
Tài khoản : manhduc09
Lý do : Phát hiện vi phạm không báo cáo. Đồng phạm
Thời hạn : Vĩnh viễn36739
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 24/05/2020
Tài khoản : thuhoang93
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

36975
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 26/05/2020
Tài khoản : dungngan
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

37096
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 27/05/2020
Tài khoản : hoang511
Lý do : Spam bán số
Thời hạn : Vĩnh viễn

37344
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 27/05/2020
Tài khoản : tuandtpd95
Lý do : Đăng số zalo lôi kéo về nhóm riêng
Thời hạn : Vĩnh viễn

37429
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 27/05/2020
Tài khoản : huydien190
Lý do : Vi phạm cùng tuandtpd95
Thời hạn : Vĩnh viễn

37430
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 27/05/2020
Tài khoản : huong2709
Lý do : Vi phạm cùng tuandtpd95
Thời hạn : Vĩnh viễn

37431
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 01/06/2020
Tài khoản : ngovanhaa
Lý do : Đăng số zalo lôi kéo về nhóm riêng
Thời hạn : Vĩnh viễn

38190
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 01/06/2020
Tài khoản : tuanpzotn
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

38472
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 01/06/2020
Tài khoản : bosonls68
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

38474
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 11/06/2020
Tài khoản : anhnam86
Lý do : Lôi kéo thành viên về nhóm riêng
Thời hạn : Vĩnh viễn

39848
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 16/06/2020
Tài khoản : 1992nh
Lý do : Vi phạm đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

40902
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 18/06/2020
Tài khoản : 1992nh
Lý do : Vi phạm đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

41145
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 18/06/2020
Tài khoản : taicu93
Lý do : Vi phạm đăng số điện thoại lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

41200
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 19/06/2020
Tài khoản : THINH3333
Lý do : Vi phạm đăng số điện thoại lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

41435
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 21/06/2020
Tài khoản : truongquoa
Lý do : Vi phạm spam bán số
Thời hạn : Vĩnh viễn

41649
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 29/06/2020
Tài khoản : kentvin
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

42914
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo xóa tài khoản
Ngày 19/07/2020
Tài khoản : dangnam265
Lý do : Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Vĩnh viễn

46176
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 04/08/2020
Tài khoản : bongbob
Lý do : Spam bán số
Thời hạn : Vĩnh viễn

49346
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
2,268
Điểm cảm xúc
70,110
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 06/08/2020
Tài khoản : thanhbau
Lý do : Spam bán số
Thời hạn : Vĩnh viễn

49619
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

ZALO OFFCIAL

Theo dõi kênh Youtube

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
14,542
Bài viết
451,660
Thành viên
18,253
Thành viên mới nhất
ANHLONG068
Top