THÔNG BÁO DANH SÁCH THÀNH VIÊN BỊ XỬ PHẠT VÀ LÝ DO !!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,184
Điểm cảm xúc
25,233
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/10/2020
Tài khoản: puppy92
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
63681
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 12/10/2020
Tài khoản: LUCKY9999
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

63946
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 12/10/2020
Tài khoản: thanh2782
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

63987
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 12/10/2020
Tài khoản: DATM2000
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

64020
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/10/2020
Tài khoản: quang99m
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

64140
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/10/2020
Tài khoản: phamvanhao
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

64144
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/10/2020
Tài khoản: NHT20
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn cùng phamvanhao - đồng phạm
Thời hạn : Cảnh cáo lần đầu. Tái phạm xóa tài khoản diễn đàn

64146
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/10/2020
Tài khoản: vietanh981
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

64200
64201
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 14/10/2020
Tài khoản: huyngoc12a
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số tài khoản cá nhân lên diễn đàn
Thời hạn : Cảnh cáo lần đầu. Tái phạm khóa tài khoản vĩnh viễn

64514
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,184
Điểm cảm xúc
25,233
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 15/10/2020
Tài khoản: ANTOTHANH
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn: Khóa 2 ngày cảnh cáo
64668
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 16/10/2020
Tài khoản: nghia988
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

64983
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 17/10/2020
Tài khoản: minhyuk
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

65152
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 17/10/2020
Tài khoản: sangvu86
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

65250
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,184
Điểm cảm xúc
25,233
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/10/2020
Tài khoản: xuyen88999
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn
 

Đính kèm

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,184
Điểm cảm xúc
25,233
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/10/2020
Tài khoản: TSSH
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn
 

Đính kèm

GIONG_BAO

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
1,812
Điểm cảm xúc
66,407
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/10/2020
Tài khoản: TRANLIEN32
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn
 

Đính kèm

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/10/2020
Tài khoản: ANTOTHANH
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

65565
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/10/2020
Tài khoản: hiep12s
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

65669
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,184
Điểm cảm xúc
25,233
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 19/10/2020
Tài khoản: CUTEO1
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số zalo lên diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn
65859
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 19/10/2020
Tài khoản: letung8387
Lý do : Vi phạm điều 2 nội quy diễn đàn. Xúc phạm Admin
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

65955
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 22/10/2020
Tài khoản: chienmai23
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Hình ảnh chứa thông tin cá nhân
Thời hạn: Cảnh cáo. Tái phạm khóa tài khoản vĩnh viễn

66747
66748
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 23/10/2020
Tài khoản: tamtam12
Lý do : Spam bán số
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

66862
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 23/10/2020
Tài khoản: thom789
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số đt zalo lên diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

66864
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 23/10/2020
Tài khoản: BUIDUCTHO9
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số đt zalo bán số lên diễn đàn
Thời hạn: Khóa tài khoản vĩnh viễn

66907
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
3,514
Điểm cảm xúc
125,618
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 23/10/2020
Tài khoản: shinetvv
Lý do : Vi phạm điều 2.2 - Ngôn ngữ thiếu văn hóa
Thời hạn: Khóa tài dài hạn

66914
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

YOUTUBE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC

FANPGAE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC


Tải ứng dụng mobile Giaimasohoc.com


Thống kê diễn đàn

Chủ đề
18,745
Bài viết
647,253
Thành viên
22,298
Thành viên mới nhất
BIGGBOSS88
Top