THÔNG BÁO DANH SÁCH THÀNH VIÊN BỊ XỬ PHẠT VÀ LÝ DO !!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,276
Điểm cảm xúc
27,409
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 10/11/2020
Tài khoản: 060266
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
71888
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,276
Điểm cảm xúc
27,409
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 10/11/2020
Tài khoản: KEHOACHB
Lý do : Vi phạm nội quy diễn đàn,lừa đảo, giả danh ,nhóm thu phí
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
 

Đính kèm

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/11/2020
Tài khoản: thienhaipc
Lý do : Vi phạm nội quy diễn đàn,Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

72238
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/11/2020
Tài khoản: QUANG7475
Lý do : Vi phạm nội quy diễn đàn,Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

72239
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/11/2020
Tài khoản: kimoanh126
Lý do : Vi phạm nội quy diễn đàn,Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

72240
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
1,890
Điểm cảm xúc
72,705
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 12/11/2020
Tài khoản: 791975
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

72553
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/11/2020
Tài khoản: tmhn6868
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

72800
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/11/2020
Tài khoản: lyly26
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Lôi kéo về nhóm riêng, nhóm thành viên vi phạm nội quy diễn đàn đã bị khóa tài khoản
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

72871
 

HAVY_MUA

Administrator
Tham gia
24/5/19
Bài viết
181
Điểm cảm xúc
4,876
Điểm
173
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/11/2020
Tài khoản: ANDAIK1995
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Lôi kéo về nhóm riêng, nhóm thành viên vi phạm nội quy diễn đàn đã bị khóa tài khoản
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
 

Đính kèm

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 14/11/2020
Tài khoản: hamlon999
Lý do : Vi phạm nội quy - Ngôn ngữ thiếu văn hóa
Thời hạn : Dài hạn
73079
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 15/11/2020
Tài khoản: TRANTHETAI
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số điện thoại zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

73543
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 16/11/2020
Tài khoản: MENKAKA
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

73709
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 16/11/2020
Tài khoản: SYQUANG971
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

73729
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 16/11/2020
Tài khoản: TRUNGTHOA6
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

73733
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 17/11/2020
Tài khoản: hungdahn78
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng hình ảnh chứa thông tin số điện thoại
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
74312
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/11/2020
Tài khoản: ZKIEMTHEZ
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
74311
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/11/2020
Tài khoản: 678nvd
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

74315
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/11/2020
Tài khoản: trian1972
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
74316
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 19/11/2020
Tài khoản: tuanthu99
Lý do : Vi phạm nội quy. Ngôn ngữ thiếu văn hóa
Thời hạn : Khóa tài khoản dài hạn. Liên hệ Admin để được hỗ trợ
74690
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,276
Điểm cảm xúc
27,409
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 23/11/2020
Tài khoản: cha1990
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
75817
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 25/11/2020
Tài khoản: thuymoc79
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng số điện thoại zalo
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
76329
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 25/11/2020
Tài khoản: MANH081988
Lý do : Vi phạm nội quy. Ngôn ngữ xúc phạm cao thủ
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
76487
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 25/11/2020
Tài khoản: chinhak
Lý do : Vi phạm nội quy. Spam trên kênh youtube lúc Giông Bão live stream
Thời hạn : Cảnh cáo lần đầu. Tái phạm khóa tài khoản vĩnh viễn.
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
4,275
Điểm cảm xúc
146,212
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 29/11/2020
Tài khoản: QUYNH23116
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
77449
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

YOUTUBE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC

FANPGAE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC


Tải ứng dụng mobile Giaimasohoc.com


Thống kê diễn đàn

Chủ đề
20,651
Bài viết
764,655
Thành viên
24,488
Thành viên mới nhất
BUI258
Top