Thảo luận THẮNG NHÀ CÁI KHÔNG KHÓ

phatnhuan

Thiếu Tá
Tham gia
6/5/20
Bài viết
891
Điểm cảm xúc
7,729
Điểm
173
Chạm 9 thì tôi không lo, chỉ lo chạm 4.

Vì có quá nhiều cầu kinh điển báo chạm 4, mà báo lâu rồi, nên tôi sợ nó ảo. Kinh nghiệm cho thấy càng nhiều cầu kinh điển báo về một chạm thì chạm ấy càng khó ra, nhất là con 4 hai hôm về càng (có tính chất trêu ngươi).

Tuy nhiên mong bạn nhận định đúng, chạm 4 đã ngốn của ta khá tiền rồi.
Vâng anh, Chạm 4 theo CT riêng của em cũng đã đi hơn 10 ngày. Em đang tìm 1 chạm cứng khác để san sẻ bớt cho cái ông chạm 4 này anh ạ. Ông 4 ông mất tăm lâu quá. Với suy nghĩ đó, em đã cho ông 9 gánh nhiều hơn. Hi vọng nhận định của AE mình sẽ đúng, để còn tập trung lo dàn khác. A nhỉ.
 

giahuy13

Trung Sĩ
Tham gia
26/9/19
Bài viết
268
Điểm cảm xúc
562
Điểm
173
CHƯƠNG TRÌNH GIONGSONG

– Chương trình này áp dụng với số vốn khởi điểm = + 20.000k.
– Dàn và mức vào tiền các dàn thay đổi theo ngày.
– Lợi nhuận hạch toán theo MỘT CHU KỲ.
– Lợi nhuận mục tiêu mỗi chu kỳ = 25%/vốn ta có tại ĐẦU KỲ.
– Một chu kỳ thường = 01 tháng (có thể nhanh chậm vài ngày).

TỔNG KẾT NGÀY 10 = 03/03/21:

– Tại Ngày 10, Đề ĐB ăn D0013 = 5k.
– Tại Ngày 10, Đề G1 ăn D0005 + D0020 + D0022 = 10k.
– Tổng thu tại Ngày 10 = 1.485k.
– Tổng chi tại Ngày 10 = 1.208k.
– Lãi tại Ngày 10 = + 277k.
– Vốn ta có lúc khởi điểm = + 20.000k.
– Vốn ta có tại đầu Ngày 11 = + 19.545k.

MIỀN BẮC, NGÀY 11 = 04/03/21:

I – ĐỀ ĐẶC BIỆT, GỒM 10 DÀN.

1 – D0014 = Dãy số 06789 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 4 = 6k/số.

Đã chi 240k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0002 = 224k. Mục tiêu cuối cùng = – 10k (số âm 10k này xem như = 0).
Ghi chú 1: D0002 đã nổ mà còn âm 244k, nay D0014 tiếp tục gánh.
2 – D0012 = Dãy số 04579 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 8 = 4k/số.
Đã chi 340k, chưa tính 04/03/21. D0018 gánh 24k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
3 – D0018 = Dãy số 03479 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0012 = 24k. Mục tiêu cuối cùng = 94k.
4 – D0007 = Ba bộ 23,24,44 = 20 số = Ngày 11 = 4k/số.
Đã chi 476k, chưa tính 04/03/21. D0019 gánh 160k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
5 – D0019 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0007 = 160k. Mục tiêu cuối cùng = 37k.
6 – D0016 = Ba bộ 02,03,23 = 24 số = Ngày 4 = 5k/số.
Đã chi 216k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0011 = 132k. Mục tiêu cuối cùng = 27k.
Ghi chú 2: D0011 đã nổ mà còn âm 132k, nay D0016 tiếp tục gánh.
7 – D0020 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 118k.
8 – D0023 = Tổng 2,3 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
9 – D0021 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
10 – D0022 = Chạm 7 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.

Tổng chi Đề ĐB = 656k.

II – ĐỀ GIẢI NHẤT, GỒM 08 DÀN.

1 – D0018 = Chạm 6 = 19 số = Ngày 4 = 5k/số.

Đã chi 171k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0004 = 118k. Mục tiêu cuối cùng = 111k.
Ghi chú 3: D0004 đã nổ mà còn âm 118k, nay D0018 tiếp tục gánh.
2 – D0013 = Chạm 9 = 19 số = Ngày 9 = 7k/số.
Đã chi 570k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = – 10k.
Ghi chú 4: D0013 nay đã vượt khung nhưng linh hoạt, chưa cần gánh (mục tiêu = âm 10k xem như = 0).
3 – D0023 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
4 – D0021 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0005 = 21k. Mục tiêu cuối cùng = 176k.
Ghi chú 5: D0005 đã nổ mà còn âm 21k, nay D0021 tiếp tục gánh.
5 – D0024 = Tổng 2,7 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
6 – D0014 = Dãy số 05689 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 7 = 6k/số.
Đã chi 420k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 54k.
7 – D0025 = Dãy số 24678 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
8 – D0026 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.

Tổng chi Đề G1 = 566k.

TỔNG CHI 04/03/21 = 1.222K.
ĐÃ CHO NHÀ CÁI VAY = 3.202K.
TỔNG LỢI NHUẬN MỤC TIÊU (TĂNG RÒNG) 07 NGÀY TỚI = 1.595K.

THÂN ÁI! Chiến thôi ae ơi.
 

RAIN115

Binh Nhất
Tham gia
11/1/21
Bài viết
139
Điểm cảm xúc
274
Điểm
143

chipheo19

Thượng Sĩ
Tham gia
7/8/19
Bài viết
250
Điểm cảm xúc
1,210
Điểm
173
CHƯƠNG TRÌNH GIONGSONG

– Chương trình này áp dụng với số vốn khởi điểm = + 20.000k.
– Dàn và mức vào tiền các dàn thay đổi theo ngày.
– Lợi nhuận hạch toán theo MỘT CHU KỲ.
– Lợi nhuận mục tiêu mỗi chu kỳ = 25%/vốn ta có tại ĐẦU KỲ.
– Một chu kỳ thường = 01 tháng (có thể nhanh chậm vài ngày).

TỔNG KẾT NGÀY 10 = 03/03/21:

– Tại Ngày 10, Đề ĐB ăn D0013 = 5k.
– Tại Ngày 10, Đề G1 ăn D0005 + D0020 + D0022 = 10k.
– Tổng thu tại Ngày 10 = 1.485k.
– Tổng chi tại Ngày 10 = 1.208k.
– Lãi tại Ngày 10 = + 277k.
– Vốn ta có lúc khởi điểm = + 20.000k.
– Vốn ta có tại đầu Ngày 11 = + 19.545k.

MIỀN BẮC, NGÀY 11 = 04/03/21:

I – ĐỀ ĐẶC BIỆT, GỒM 10 DÀN.

1 – D0014 = Dãy số 06789 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 4 = 6k/số.

Đã chi 240k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0002 = 224k. Mục tiêu cuối cùng = – 10k (số âm 10k này xem như = 0).
Ghi chú 1: D0002 đã nổ mà còn âm 244k, nay D0014 tiếp tục gánh.
06,07,08,09,60,67,68,69,70,76,78,79,80,86,87,89,90,96,97,98

2 – D0012 = Dãy số 04579 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 8 = 4k/số.
Đã chi 340k, chưa tính 04/03/21. D0018 gánh 24k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
04,05,07,09,40,45,47,49,50,54,57,59,70,74,75,79,90,94,95,97

3 – D0018 = Dãy số 03479 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0012 = 24k. Mục tiêu cuối cùng = 94k.
03,04,07,09,30,34,37,39,40,43,47,49,70,73,74,79,90,93,94,97

4 – D0007 = Ba bộ 23,24,44 = 20 số = Ngày 11 = 4k/số.
Đã chi 476k, chưa tính 04/03/21. D0019 gánh 160k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
23,32,28,82,73,37,78,87,24,42,29,92,74,47,79,97,44,49,94,99

5 – D0019 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0007 = 160k. Mục tiêu cuối cùng = 37k.
03,30,08,80,53,35,58,85,40,04,45,54,90,09,95,59,33,38,83,88

6 – D0016 = Ba bộ 02,03,23 = 24 số = Ngày 4 = 5k/số.
Đã chi 216k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0011 = 132k. Mục tiêu cuối cùng = 27k.
Ghi chú 2: D0011 đã nổ mà còn âm 132k, nay D0016 tiếp tục gánh.
02,20,07,70,52,25,57,75,03,30,08,80,53,35,58,85,23,32,28,82,73,37,78,87

7 – D0020 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 118k.
00,19,28,37,46,55,64,73,82,91,05,14,23,32,41,50,69,78,87,96

8 – D0023 = Tổng 2,3 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,03,12,21,30,49,58,67,76,85,94

9 – D0021 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

10 – D0022 = Chạm 7 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Tổng chi Đề ĐB = 656k.

II – ĐỀ GIẢI NHẤT, GỒM 08 DÀN.

1 – D0018 = Chạm 6 = 19 số = Ngày 4 = 5k/số.

Đã chi 171k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0004 = 118k. Mục tiêu cuối cùng = 111k.
Ghi chú 3: D0004 đã nổ mà còn âm 118k, nay D0018 tiếp tục gánh.
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69

2 – D0013 = Chạm 9 = 19 số = Ngày 9 = 7k/số.
Đã chi 570k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = – 10k.
Ghi chú 4: D0013 nay đã vượt khung nhưng linh hoạt, chưa cần gánh (mục tiêu = âm 10k xem như = 0).
09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99

3 – D0023 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

4 – D0021 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0005 = 21k. Mục tiêu cuối cùng = 176k.
Ghi chú 5: D0005 đã nổ mà còn âm 21k, nay D0021 tiếp tục gánh.
00,19,28,37,46,55,64,73,82,91,05,14,23,32,41,50,69,78,87,96

5 – D0024 = Tổng 2,7 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98

6 – D0014 = Dãy số 05689 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 7 = 6k/số.
Đã chi 420k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 54k.
06,05,08,09,60,65,68,69,50,56,58,59,80,86,85,89,90,96,95,98

7 – D0025 = Dãy số 24678 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
24,26,27,28,42,46,47,48,62,64,67,68,72,74,76,78,82,84,86,87

8 – D0026 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
03,30,08,80,53,35,58,85,40,04,45,54,90,09,95,59,33,38,83,88

Tổng chi Đề G1 = 566k.

TỔNG CHI 04/03/21 = 1.222K.
ĐÃ CHO NHÀ CÁI VAY = 3.202K.
TỔNG LỢI NHUẬN MỤC TIÊU (TĂNG RÒNG) 07 NGÀY TỚI = 1.595K.

THÂN ÁI!
 

ngan123456

Trung Sĩ
Tham gia
29/5/19
Bài viết
357
Điểm cảm xúc
939
Điểm
173
CHƯƠNG TRÌNH GIONGSONG

– Chương trình này áp dụng với số vốn khởi điểm = + 20.000k.
– Dàn và mức vào tiền các dàn thay đổi theo ngày.
– Lợi nhuận hạch toán theo MỘT CHU KỲ.
– Lợi nhuận mục tiêu mỗi chu kỳ = 25%/vốn ta có tại ĐẦU KỲ.
– Một chu kỳ thường = 01 tháng (có thể nhanh chậm vài ngày).

TỔNG KẾT NGÀY 10 = 03/03/21:

– Tại Ngày 10, Đề ĐB ăn D0013 = 5k.
– Tại Ngày 10, Đề G1 ăn D0005 + D0020 + D0022 = 10k.
– Tổng thu tại Ngày 10 = 1.485k.
– Tổng chi tại Ngày 10 = 1.208k.
– Lãi tại Ngày 10 = + 277k.
– Vốn ta có lúc khởi điểm = + 20.000k.
– Vốn ta có tại đầu Ngày 11 = + 19.545k.

MIỀN BẮC, NGÀY 11 = 04/03/21:

I – ĐỀ ĐẶC BIỆT, GỒM 10 DÀN.

1 – D0014 = Dãy số 06789 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 4 = 6k/số.

Đã chi 240k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0002 = 224k. Mục tiêu cuối cùng = – 10k (số âm 10k này xem như = 0).
Ghi chú 1: D0002 đã nổ mà còn âm 244k, nay D0014 tiếp tục gánh.
2 – D0012 = Dãy số 04579 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 8 = 4k/số.
Đã chi 340k, chưa tính 04/03/21. D0018 gánh 24k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
3 – D0018 = Dãy số 03479 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0012 = 24k. Mục tiêu cuối cùng = 94k.
4 – D0007 = Ba bộ 23,24,44 = 20 số = Ngày 11 = 4k/số.
Đã chi 476k, chưa tính 04/03/21. D0019 gánh 160k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
5 – D0019 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0007 = 160k. Mục tiêu cuối cùng = 37k.
6 – D0016 = Ba bộ 02,03,23 = 24 số = Ngày 4 = 5k/số.
Đã chi 216k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0011 = 132k. Mục tiêu cuối cùng = 27k.
Ghi chú 2: D0011 đã nổ mà còn âm 132k, nay D0016 tiếp tục gánh.
7 – D0020 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 118k.
8 – D0023 = Tổng 2,3 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
9 – D0021 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
10 – D0022 = Chạm 7 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.

Tổng chi Đề ĐB = 656k.

II – ĐỀ GIẢI NHẤT, GỒM 08 DÀN.

1 – D0018 = Chạm 6 = 19 số = Ngày 4 = 5k/số.

Đã chi 171k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0004 = 118k. Mục tiêu cuối cùng = 111k.
Ghi chú 3: D0004 đã nổ mà còn âm 118k, nay D0018 tiếp tục gánh.
2 – D0013 = Chạm 9 = 19 số = Ngày 9 = 7k/số.
Đã chi 570k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = – 10k.
Ghi chú 4: D0013 nay đã vượt khung nhưng linh hoạt, chưa cần gánh (mục tiêu = âm 10k xem như = 0).
3 – D0023 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
4 – D0021 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0005 = 21k. Mục tiêu cuối cùng = 176k.
Ghi chú 5: D0005 đã nổ mà còn âm 21k, nay D0021 tiếp tục gánh.
5 – D0024 = Tổng 2,7 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
6 – D0014 = Dãy số 05689 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 7 = 6k/số.
Đã chi 420k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 54k.
7 – D0025 = Dãy số 24678 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
8 – D0026 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.

Tổng chi Đề G1 = 566k.

TỔNG CHI 04/03/21 = 1.222K.
ĐÃ CHO NHÀ CÁI VAY = 3.202K.
TỔNG LỢI NHUẬN MỤC TIÊU (TĂNG RÒNG) 07 NGÀY TỚI = 1.595K.

THÂN ÁI! Chiến thôi ae ơi.
Cháu cảm ơn bác
 

ngan123456

Trung Sĩ
Tham gia
29/5/19
Bài viết
357
Điểm cảm xúc
939
Điểm
173
CHƯƠNG TRÌNH GIONGSONG

– Chương trình này áp dụng với số vốn khởi điểm = + 20.000k.
– Dàn và mức vào tiền các dàn thay đổi theo ngày.
– Lợi nhuận hạch toán theo MỘT CHU KỲ.
– Lợi nhuận mục tiêu mỗi chu kỳ = 25%/vốn ta có tại ĐẦU KỲ.
– Một chu kỳ thường = 01 tháng (có thể nhanh chậm vài ngày).

TỔNG KẾT NGÀY 10 = 03/03/21:

– Tại Ngày 10, Đề ĐB ăn D0013 = 5k.
– Tại Ngày 10, Đề G1 ăn D0005 + D0020 + D0022 = 10k.
– Tổng thu tại Ngày 10 = 1.485k.
– Tổng chi tại Ngày 10 = 1.208k.
– Lãi tại Ngày 10 = + 277k.
– Vốn ta có lúc khởi điểm = + 20.000k.
– Vốn ta có tại đầu Ngày 11 = + 19.545k.

MIỀN BẮC, NGÀY 11 = 04/03/21:

I – ĐỀ ĐẶC BIỆT, GỒM 10 DÀN.

1 – D0014 = Dãy số 06789 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 4 = 6k/số.

Đã chi 240k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0002 = 224k. Mục tiêu cuối cùng = – 10k (số âm 10k này xem như = 0).
Ghi chú 1: D0002 đã nổ mà còn âm 244k, nay D0014 tiếp tục gánh.
06,07,08,09,60,67,68,69,70,76,78,79,80,86,87,89,90,96,97,98

2 – D0012 = Dãy số 04579 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 8 = 4k/số.
Đã chi 340k, chưa tính 04/03/21. D0018 gánh 24k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
04,05,07,09,40,45,47,49,50,54,57,59,70,74,75,79,90,94,95,97

3 – D0018 = Dãy số 03479 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0012 = 24k. Mục tiêu cuối cùng = 94k.
03,04,07,09,30,34,37,39,40,43,47,49,70,73,74,79,90,93,94,97

4 – D0007 = Ba bộ 23,24,44 = 20 số = Ngày 11 = 4k/số.
Đã chi 476k, chưa tính 04/03/21. D0019 gánh 160k. Mục tiêu cuối cùng = 0.
23,32,28,82,73,37,78,87,24,42,29,92,74,47,79,97,44,49,94,99

5 – D0019 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0007 = 160k. Mục tiêu cuối cùng = 37k.
03,30,08,80,53,35,58,85,40,04,45,54,90,09,95,59,33,38,83,88

6 – D0016 = Ba bộ 02,03,23 = 24 số = Ngày 4 = 5k/số.
Đã chi 216k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0011 = 132k. Mục tiêu cuối cùng = 27k.
Ghi chú 2: D0011 đã nổ mà còn âm 132k, nay D0016 tiếp tục gánh.
02,20,07,70,52,25,57,75,03,30,08,80,53,35,58,85,23,32,28,82,73,37,78,87

7 – D0020 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 118k.
00,19,28,37,46,55,64,73,82,91,05,14,23,32,41,50,69,78,87,96

8 – D0023 = Tổng 2,3 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,03,12,21,30,49,58,67,76,85,94

9 – D0021 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

10 – D0022 = Chạm 7 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
07,70,17,71,27,72,37,73,47,74,57,75,67,76,77,87,78,97,79

Tổng chi Đề ĐB = 656k.

II – ĐỀ GIẢI NHẤT, GỒM 08 DÀN.

1 – D0018 = Chạm 6 = 19 số = Ngày 4 = 5k/số.

Đã chi 171k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0004 = 118k. Mục tiêu cuối cùng = 111k.
Ghi chú 3: D0004 đã nổ mà còn âm 118k, nay D0018 tiếp tục gánh.
06,60,16,61,26,62,36,63,46,64,56,65,66,76,67,86,68,96,69

2 – D0013 = Chạm 9 = 19 số = Ngày 9 = 7k/số.
Đã chi 570k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = – 10k.
Ghi chú 4: D0013 nay đã vượt khung nhưng linh hoạt, chưa cần gánh (mục tiêu = âm 10k xem như = 0).
09,90,19,91,29,92,39,93,49,94,59,95,69,96,79,97,89,98,99

3 – D0023 = Chạm 4 = 19 số = Ngày 2 = 2k/số.
Đã chi 38k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 122k.
04,40,14,41,24,42,34,43,44,54,45,64,46,74,47,84,48,94,49

4 – D0021 = Tổng 0,5 = 20 số = Ngày 2 = 3k/số.
Đã chi 40k, chưa tính 04/03/21. Gánh D0005 = 21k. Mục tiêu cuối cùng = 176k.
Ghi chú 5: D0005 đã nổ mà còn âm 21k, nay D0021 tiếp tục gánh.
00,19,28,37,46,55,64,73,82,91,05,14,23,32,41,50,69,78,87,96

5 – D0024 = Tổng 2,7 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
02,11,20,39,48,57,66,75,84,93,07,16,25,34,43,52,61,70,89,98

6 – D0014 = Dãy số 05689 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 7 = 6k/số.
Đã chi 420k, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 54k.
06,05,08,09,60,65,68,69,50,56,58,59,80,86,85,89,90,96,95,98

7 – D0025 = Dãy số 24678 ghép vòng bỏ kép = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
24,26,27,28,42,46,47,48,62,64,67,68,72,74,76,78,82,84,86,87

8 – D0026 = Ba bộ 03,04,33 = 20 số = Ngày 1 = 2k/số.
Đã chi 0, chưa tính 04/03/21. Mục tiêu = 158k.
03,30,08,80,53,35,58,85,40,04,45,54,90,09,95,59,33,38,83,88

Tổng chi Đề G1 = 566k.

TỔNG CHI 04/03/21 = 1.222K.
ĐÃ CHO NHÀ CÁI VAY = 3.202K.
TỔNG LỢI NHUẬN MỤC TIÊU (TĂNG RÒNG) 07 NGÀY TỚI = 1.595K.

THÂN ÁI!
Em cảm ơn anh.
 

KHONGAICB

Binh Nhì
KHUNG THỦ
Tham gia
1/3/21
Bài viết
33
Điểm cảm xúc
98
Điểm
118
Hôm qua mình có đề cập tới phương pháp đầu tư của mình, mình trao đổi thêm nhé.
Mình chuyên chơi LÔ, mình thường vận dụng linh hoạt giữa chơi lô dàn và chơi lô khung (tùy vào diễn biến thực tế của kết quả quay thưởng), miễn là tìm ra số để chơi xác suất cao nhất để vào tiền.
3 hôm rồi mình chơi lô dàn và hôm nay mình chuyển sang chơi lô khung 3 ngày, thường mình sẽ đầu tư vào cặp nào đó khả năng về cao nhất để quyết định đầu tư lượng vốn, ví dụ trong khung từ 4/3 đến 6/3 mình sẽ đầu tư cho cặp 383 với số vốn khởi điểm ngày 1 là 90đ/1số (thường mọi người chơi theo tỉ lệ 1-3-9), riêng cách đầu tư của mình hơi cao vì mình đã có vốn và có niềm tin vào cặp số mình đã chọn, hy vọng niềm tin của mình đặt đúng con số cần đặt, chúc mọi người cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng nhé!
Vạn sự tùy duyên
Chào thì đua và quyết thắng!
 

VUIVU1

Hạ Sĩ
Tham gia
12/7/20
Bài viết
224
Điểm cảm xúc
304
Điểm
143
Hôm qua mình có đề cập tới phương pháp đầu tư của mình, mình trao đổi thêm nhé.
Mình chuyên chơi LÔ, mình thường vận dụng linh hoạt giữa chơi lô dàn và chơi lô khung (tùy vào diễn biến thực tế của kết quả quay thưởng), miễn là tìm ra số để chơi xác suất cao nhất để vào tiền.
3 hôm rồi mình chơi lô dàn và hôm nay mình chuyển sang chơi lô khung 3 ngày, thường mình sẽ đầu tư vào cặp nào đó khả năng về cao nhất để quyết định đầu tư lượng vốn, ví dụ trong khung từ 4/3 đến 6/3 mình sẽ đầu tư cho cặp 383 với số vốn khởi điểm ngày 1 là 90đ/1số (thường mọi người chơi theo tỉ lệ 1-3-9), riêng cách đầu tư của mình hơi cao vì mình đã có vốn và có niềm tin vào cặp số mình đã chọn, hy vọng niềm tin của mình đặt đúng con số cần đặt, chúc mọi người cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng nhé!
Vạn sự tùy duyên
Chào thì đua và quyết thắng!
Mình thì kg chơi lô mấy,nhưng thấy Lo khung 3 ngày chuối lắm,,gãy 1 khung,2 khung nặng vốn.kiếm củi 3 năm thiêu..chúc b may mắn
 

MANHLONG88

Hạ Sĩ
Tham gia
13/9/20
Bài viết
169
Điểm cảm xúc
463
Điểm
143
Anh em ai có cao kiến gì xin cho ý kiến về chạm 4 và chạm 9? Khả năng bao lâu nữa sẽ nổ cả hai chạm này?

Thân!
Theo em chạm 4 nay đẹp, nếu có chạm khác gánh cũng chỉ nên để gánh nhẹ thôi anh ạ
 

KHONGAICB

Binh Nhì
KHUNG THỦ
Tham gia
1/3/21
Bài viết
33
Điểm cảm xúc
98
Điểm
118
Mình thì kg chơi lô mấy,nhưng thấy Lo khung 3 ngày chuối lắm,,gãy 1 khung,2 khung nặng vốn.kiếm củi 3 năm thiêu..chúc b may mắn
Cảm ơn bạn nhiều nhé!
Vẩn đề là chọn số và đặt niềm tin vào cặp số đã chọn.
Mình đã tính rất cẩn thận rồi và hoàn toàn tin vào cặp số mình đã chọn bạn ạ!
 

tuannga12

Binh Nhất
Tham gia
2/7/20
Bài viết
69
Điểm cảm xúc
143
Điểm
133
Chạm 9 thì tôi không lo, chỉ lo chạm 4.

Vì có quá nhiều cầu kinh điển báo chạm 4, mà báo lâu rồi, nên tôi sợ nó ảo. Kinh nghiệm cho thấy càng nhiều cầu kinh điển báo về một chạm thì chạm ấy càng khó ra, nhất là con 4 hai hôm về càng (có tính chất trêu ngươi).

Tuy nhiên mong bạn nhận định đúng, chạm 4 đã ngốn của ta khá tiền rồi.
Trong chương trình của e cũng có 3 dàn liên quan đến cái anh 4 này. Hôm nay mà anh này ko ra thì mai công việc của e lại khá vất vả đây.
 

HUNG1XD

Hạ Sĩ
Tham gia
6/1/21
Bài viết
118
Điểm cảm xúc
410
Điểm
143
Cảm ơn bác, có cầu này của bác LTD 21 số nuôi trong tuần nổ đều từ năm 2020 đến giờ. Bác tham khảo xem ạ:
10,11,12,16,17,18,23,29,30,31,32,35,36,37,38,80,81,82,86,87,88
Ngưỡng cực đại không xuất hiện dàn số là 15 ngày trong năm 2020 (kể cả ngày về), từ 26-03-2020 (giải đặc biệt - 94135) đến 02-05-2020 (giải đặc biệt - 82632)
 

CUONG90BV

Trung Sĩ
Tham gia
3/10/20
Bài viết
225
Điểm cảm xúc
789
Điểm
173
Hôm qua mình có đề cập tới phương pháp đầu tư của mình, mình trao đổi thêm nhé.
Mình chuyên chơi LÔ, mình thường vận dụng linh hoạt giữa chơi lô dàn và chơi lô khung (tùy vào diễn biến thực tế của kết quả quay thưởng), miễn là tìm ra số để chơi xác suất cao nhất để vào tiền.
3 hôm rồi mình chơi lô dàn và hôm nay mình chuyển sang chơi lô khung 3 ngày, thường mình sẽ đầu tư vào cặp nào đó khả năng về cao nhất để quyết định đầu tư lượng vốn, ví dụ trong khung từ 4/3 đến 6/3 mình sẽ đầu tư cho cặp 383 với số vốn khởi điểm ngày 1 là 90đ/1số (thường mọi người chơi theo tỉ lệ 1-3-9), riêng cách đầu tư của mình hơi cao vì mình đã có vốn và có niềm tin vào cặp số mình đã chọn, hy vọng niềm tin của mình đặt đúng con số cần đặt, chúc mọi người cùng tận hưởng niềm vui chiến thắng nhé!
Vạn sự tùy duyên
Chào thì đua và quyết thắng!
đây gọi là đầu tư á bác
 

HUNG1XD

Hạ Sĩ
Tham gia
6/1/21
Bài viết
118
Điểm cảm xúc
410
Điểm
143
Diễn giải bao gồm cả các con không đánh ( tiền vào = 0) để ae biết những con không đánh và khép kín dàn khi cần:
1. Đề đặc biệt:
Vào tiềnSố
001
010
013
015
016
018
022
026
031
036
051
056
061
062
063
065
081
2.00000
2.00011
2.00012
2.00017
2.00019
2.00021
2.00027
2.00055
2.00066
2.00071
2.00072
2.00077
2.00091
3.00033
3.00038
3.00083
3.00088
4.00014
4.00029
4.00034
4.00039
4.00041
4.00043
4.00046
4.00048
4.00064
4.00084
4.00092
4.00093
4.00099
5.00025
5.00052
6.00005
6.00006
6.00024
6.00042
6.00044
6.00050
6.00060
6.00068
6.00086
6.00089
6.00098
7.00002
7.00020
7.00059
7.00095
8.00035
8.00053
8.00069
8.00096
9.00045
9.00054
10.00058
10.00067
10.00076
10.00085
11.00004
11.00023
11.00028
11.00032
11.00040
11.00082
12.00003
12.00030
13.00057
13.00075
14.00008
14.00047
14.00049
14.00074
14.00080
14.00094
15.00009
15.00037
15.00073
15.00090
18.00079
18.00097
19.00007
19.00070
19.00078
19.00087
 

HUNG1XD

Hạ Sĩ
Tham gia
6/1/21
Bài viết
118
Điểm cảm xúc
410
Điểm
143
2. Đề giải nhất:
Vào tiền
001
010
012
013
015
017
018
021
022
031
051
071
077
081
2.00002
2.00003
2.00007
2.00011
2.00020
2.00025
2.00027
2.00030
2.00033
2.00035
2.00038
2.00044
2.00052
2.00053
2.00057
2.00070
2.00072
2.00075
2.00083
2.00088
3.00000
3.00023
3.00032
3.00037
3.00055
3.00073
4.00004
4.00024
4.00034
4.00040
4.00042
4.00043
4.00045
4.00047
4.00054
4.00074
5.00014
5.00028
5.00036
5.00041
5.00063
5.00078
5.00082
5.00087
6.00048
6.00084
7.00016
7.00026
7.00029
7.00061
7.00062
7.00066
7.00067
7.00076
7.00079
7.00092
7.00097
7.00099
8.00008
8.00058
8.00080
8.00085
9.00005
9.00039
9.00049
9.00050
9.00093
9.00094
10.00019
10.00091
11.00006
11.00056
11.00060
11.00065
12.00046
12.00064
13.00068
13.00086
15.00009
15.00059
15.00089
15.00090
15.00095
15.00098
21.00069
21.00096
 

kittybi

Trung Sĩ
Tham gia
6/8/19
Bài viết
385
Điểm cảm xúc
939
Điểm
173
Anh lên xong rồi, khi nào có dàn ae cứ tag tên mình để mình biết vô lên số sớm nhé.
Mình sẽ hỗ trợ ae cho đến khi nào ae tự chia được dàn.
Bạn thể hướng dẫn cách lọc dàn như thế nào ko ah
 

HUNG1XD

Hạ Sĩ
Tham gia
6/1/21
Bài viết
118
Điểm cảm xúc
410
Điểm
143
Bạn thể hướng dẫn cách lọc dàn như thế nào ko ah
Tôi đang sử dụng phần mềm auto tự lập trình để tách nhanh ra kết quả trên.
Bạn có thể dùng exel để tạo bảng tách bằng các lệnh left, right, mid, vlookup, hlookup, sum, sort ...
 

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,975
Điểm
223
Nhân đây em nhắc lại cái này,l cho bác nào hỏi, có bác resky đã nhặt số ở từng vị trí cầu chính xác rồi, và em với bác Mrjun cũng nhắc lại nhiều, chả qua ae chưa muốn hiểu thôi hoặc không đọc kỹ hàm ý mà e đưa ra ở đây thôi
Đem mấy cái số cuối ghép lại thành một dãy số mà bạn muốn truyền tải một thông điệp gì đó. Bạn có mục đích gì tôi không biết nhưng cái này tôi đã không muốn nói. Trước đó tôi từng nhắc nhở xa. Và bạn phatnhuan đã bức xúc nói một lần rồi sao bạn cứ nhắc lại làm gì. Ở Topic này có nhiều anh em đủ thông minh để biết điều đó.

Bạn nên giữ mình trước khi quá muộn.
 
Sửa lần cuối:

kittybi

Trung Sĩ
Tham gia
6/8/19
Bài viết
385
Điểm cảm xúc
939
Điểm
173
Tôi đang sử dụng phần mềm auto tự lập trình để tách nhanh ra kết quả trên.
Bạn có thể dùng exel để tạo bảng tách bằng các lệnh left, right, mid, vlookup, hlookup, sum, sort ...
Cám ơn bạn để thử tìm hiểu exel xem có làm được ko
 

ngan123456

Trung Sĩ
Tham gia
29/5/19
Bài viết
357
Điểm cảm xúc
939
Điểm
173
Anh lên xong rồi, khi nào có dàn ae cứ tag tên mình để mình biết vô lên số sớm nhé.
Mình sẽ hỗ trợ ae cho đến khi nào ae tự chia được dàn.
E cảm ơn anh.em cũng muốn học cách tự lên được số mà ko biết làm thế nào
 

XUANHUNG8H

Trung Úy
Tham gia
13/9/20
Bài viết
1,649
Điểm cảm xúc
4,085
Điểm
223
Tôi đang sử dụng phần mềm auto tự lập trình để tách nhanh ra kết quả trên.
Bạn có thể dùng exel để tạo bảng tách bằng các lệnh left, right, mid, vlookup, hlookup, sum, sort ...
́NG A E CHO M CÔNG THỨC VAO TIỀN NGÀY TIẾP THEO NHÉ,. VD M NUÔI DÀN 20 S.KHUNG 7 NGÀY. TRÚNG BẤT KỲ NGÀY NÀO CHỈ LỜI KHOẢNG 100 K.THANKS A E
 

DATMAY92

Hạ Sĩ
Tham gia
29/8/20
Bài viết
124
Điểm cảm xúc
436
Điểm
143
Sợ thằng đồng nát thật đấy. Nó quay nhứ thế này thì đỡ sao đc 😞😞
 

kittybi

Trung Sĩ
Tham gia
6/8/19
Bài viết
385
Điểm cảm xúc
939
Điểm
173
Đề tháng này ảo quá.Chưa bao giờ như tháng bày.Sợ anh đồng nát thật.
 

MINHNHAT6

Hạ Sĩ
Tham gia
21/1/21
Bài viết
172
Điểm cảm xúc
433
Điểm
143
Các AE đừng lo , bình tĩnh xử lý dàn cho tốt nào
 

giahuy13

Trung Sĩ
Tham gia
26/9/19
Bài viết
268
Điểm cảm xúc
562
Điểm
173
Nó quay có láo ntn thì cũng nằm trong 100 con số thôi. Mọi chuyện ae cứ bình tĩnh đã có GS xử lý. Chúc ae ngày mới hạnh phúc
 

HUNG1XD

Hạ Sĩ
Tham gia
6/1/21
Bài viết
118
Điểm cảm xúc
410
Điểm
143
́NG A E CHO M CÔNG THỨC VAO TIỀN NGÀY TIẾP THEO NHÉ,. VD M NUÔI DÀN 20 S.KHUNG 7 NGÀY. TRÚNG BẤT KỲ NGÀY NÀO CHỈ LỜI KHOẢNG 100 K.THANKS A E
Chuỗi vào tiền với mức kỳ vọng lãi xấp xỉ 100k 1 ngày trong 7 ngày với dàn 20 số như sau: 1k - 2k - 2k - 3k - 4k - 5k - 6k
 

YOUTUBE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC

TOP LÔ ĐÁNH NHIỀU NGÀY 10/04/2021

10 CÓ 688 NGƯỜI CHƠI

82 CÓ 665 NGƯỜI CHƠI

06 CÓ 640 NGƯỜI CHƠI

73 CÓ 619 NGƯỜI CHƠI

43 CÓ 602 NGƯỜI CHƠI

58 CÓ 581 NGƯỜI CHƠI

99 CÓ 552 NGƯỜI CHƠI

38 CÓ 535 NGƯỜI CHƠI

89 CÓ 508 NGƯỜI CHƠI

17 CÓ 479 NGƯỜI CHƠI

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
26,235
Bài viết
1,016,499
Thành viên
32,851
Thành viên mới nhất
TRANHUNG1X
Top