D
Điểm cảm xúc
30

Bài viết trên hồ sơ Các bài viết Giới thiệu

  • Cảm ơn chủ tịch Phan Bảo ! Từ lâu, tôi chưa được theo số của ct Phan Bảo, gần đây tôi có xem và theo dõi thấy ct Phan Bảo đánh rất hiệu quả. Từ nay, tôi sẽ thường xuyên đánh theo số của ct Phan Bảo, hy vọng sớm được vào bờ.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top