Cầu MB - Cách tạo dàn ĐỀ 10 số cho a.e muốn bỏ ít vốn ăn nhiều | Tập Đoàn Giải Mã Số Học | Cao Thủ Chốt Số | Soi Cầu XSMB

Cầu MB Cách tạo dàn ĐỀ 10 số cho a.e muốn bỏ ít vốn ăn nhiều

HiHi 

Tổng Tư Lệnh
Cao Thủ Huyền Thoại
Tham gia
26/5/19
Bài viết
7,237
Điểm cảm xúc
217,580
Điểm
1,880
Xu
161,618Xu
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4

998
 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


đúng thứ em đang cần
 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


Cám ơn chủ tịch!
 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


Nổ rồi có nuoii tiếp k bác ơi
 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


nay ăn con tổng 5 quá đẹp luôn rồi chủ tịch
 
Bác admin share video có sợ gãy cầu ko
 
Thank chủ tịch đã chia sẻ cho ae, nay để ý sớm thì chén đc rồi. Đánh 58.68 nó ra 78.
 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


Cảm ơn chủ tịch ! Nay nổ tổng 5 luôn
 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


Rất hữu ích thưa chủ tịch.hoan nghênh chủ tịch
 
Xin chào a.e nay mình tiếp tục chia sẻ cho a.e cách tạo dàn đề 10 số từ bộ, và tất nhiên dàn 10 số này phải nuôi rồi a.e, khung các ngày gần đây khá ổn chưa vượt quá 5 ngày.
Anh em cùng tham cmn khảo để có số đánh tốt nhất nhé!
Cầu thì a.e chỉ việc lấy dãy kết quả giải đặc biệt ngày thứ 7 và chủ nhật tuần trước cộng lại với nhau làm tổng đánh nuôi cho tuần sau: Ví dụ ngày 22/6 + 23/06 ta có: 133304 và 84095. A,e cộng như sau: 1+3+3+0+4+8+4+0+9+5= 37 rồi cộng tiếp kết quả lại với nhau ta được: 3+7=0 có tổng 0 nuôi cho tuần sau.
Kết quả a.e thấy tổng 0 về vào ngày 28/6.
Với cách đánh này a.e nào giàu thì x2, còn nghèo thì cứ tỉ lệ 1:1:1 - 2:2:4


ra đúng ngày 2-7-2019
 
Top