Kèo thơm mời ae ngửi chung

honghoa68

Hạ Sĩ
Tham gia
16/10/19
Bài viết
371
Điểm cảm xúc
343
Điểm
143
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

117686


117687


117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
 

vanhung

Hạ Sĩ
Tham gia
16/10/19
Bài viết
424
Điểm cảm xúc
407
Điểm
143
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

View attachment 117686

View attachment 117687

View attachment 117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
khả quản lắm absc
 

trungkien

Binh Nhất
Tham gia
16/10/19
Bài viết
338
Điểm cảm xúc
217
Điểm
143
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

View attachment 117686

View attachment 117687

View attachment 117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
thong hon 6 tay
 

trungdung9

Binh Nhất
Tham gia
16/10/19
Bài viết
304
Điểm cảm xúc
226
Điểm
143
cam
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

View attachment 117686

View attachment 117687

View attachment 117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
[/QUOT

cảm ơn a nhiều nhé ,dc hơn 6cur
 

BAOBINH

Binh Nhất
Tham gia
15/2/20
Bài viết
239
Điểm cảm xúc
183
Điểm
143
làm thêm bài nhạc mà chơi thi bao phê êêêêêêê.............
 

thanhhung

Hạ Sĩ
Tham gia
16/10/19
Bài viết
392
Điểm cảm xúc
336
Điểm
143
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

View attachment 117686

View attachment 117687

View attachment 117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
ổn phết
 

0570hung

Trung Tướng
KHUNG THỦ
VIP Member
Tham gia
2/7/20
Bài viết
803
Điểm cảm xúc
12,991
Điểm
173
Ngồi chờ khi nào nó về 84 . Lâu lắm dể gì , biết khi nào nó về. Còn chơi dàn đề 4 chạm 64 số mà chơi 4 tay thì vốn hơi lớn đấy . Người ta chơi 3 tay cũng thấy run rồi còn chơi 4 tay thì không thiết phục được . Không ổn.
 

Terminator

Binh Nhất
Tham gia
25/10/19
Bài viết
324
Điểm cảm xúc
236
Điểm
143
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

View attachment 117686

View attachment 117687

View attachment 117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
thơm thật
 

duyson1997

Binh Nhất
Tham gia
25/10/19
Bài viết
319
Điểm cảm xúc
270
Điểm
143
e
Ngồi chờ khi nào nó về 84 . Lâu lắm dể gì , biết khi nào nó về. Còn chơi dàn đề 4 chạm 64 số mà chơi 4 tay thì vốn hơi lớn đấy . Người ta chơi 3 tay cũng thấy run rồi còn chơi 4 tay thì không thiết phục được . Không ổn.
e thi kiên nhẫn chờ
 

anhkhoa99

Binh Nhất
Tham gia
25/10/19
Bài viết
306
Điểm cảm xúc
289
Điểm
143
Ngồi chờ khi nào nó về 84 . Lâu lắm dể gì , biết khi nào nó về. Còn chơi dàn đề 4 chạm 64 số mà chơi 4 tay thì vốn hơi lớn đấy . Người ta chơi 3 tay cũng thấy run rồi còn chơi 4 tay thì không thiết phục được . Không ổn.
bác có cầu gi k chia sẻ vs
 

iloveyou

Binh Nhất
Tham gia
25/10/19
Bài viết
328
Điểm cảm xúc
255
Điểm
143
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

View attachment 117686

View attachment 117687

View attachment 117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
đúng có cầu chơi cho lành​
 

namnguyen

Binh Nhất
Tham gia
25/10/19
Bài viết
294
Điểm cảm xúc
209
Điểm
143
Ngồi chờ khi nào nó về 84 . Lâu lắm dể gì , biết khi nào nó về. Còn chơi dàn đề 4 chạm 64 số mà chơi 4 tay thì vốn hơi lớn đấy . Người ta chơi 3 tay cũng thấy run rồi còn chơi 4 tay thì không thiết phục được . Không ổn.
vạy vốn bnhiu thi chơi dc hả bạn ?
 

honganh29

Binh Nhì
Tham gia
6/5/21
Bài viết
14
Điểm cảm xúc
8
Điểm
103
Món này 3 phút ae ngửi giúp mình

Khi đề đuôi về 84 ae vào dàn chạm 3579

03,30,13,31,23,32,33,43,34,53,35,63,36,73,37,83,38,93,39,05,50,15,51,25,52,45,54,55,65,56,75,57,85,58,95,59,07,70,17,71,27,72,47,74,67,76,77,87,78,97,79,09,90,19,91,29,92,49,94,69,96,89,98,99

Cầu này mới ae cứ chơi rồi cho mình ý kiến ý cò
Cảm ơn ad duyệt bài nhé hi hì

View attachment 117686

View attachment 117687

View attachment 117688


Em đánh đủ 4 tay là nghỉ , thu dọn hành lí về nhà , cảm ơn ae đã đọc bài mình nhé
Tui thấy thơm rồi đó
 

tutu99

Binh Nhì
Tham gia
6/5/21
Bài viết
14
Điểm cảm xúc
9
Điểm
103
Đánh 4 tay ăn thì ngon quá nghỉ luôn cũng được đấy chứ
 

TRANDAI626

Binh Nhì
Tham gia
7/2/21
Bài viết
7
Điểm cảm xúc
19
Điểm
103
gmsh.jpg

KÈO ÁP DỤNG LÔ 27 BET 1.5 VÀ 3 PHÚT ĐỀU OKE.
LẤY CON ĐẦU GIẢI ĐB VÀ GIẢI 1 GHÉP CẶP ĐÁNH TỚI 3 TAY.
TỈ LỆ VỀ CẦU LIÊN TỤC TỚI 90%
TRƯỜNG HỢP TAY 1 ĐÁNH KHÔNG VỀ THÌ ĐÁNH TIẾP TAY 2 VÀ CÓ THỂ ĐÁNH SONG SONG CẶP GHÉP CỦA KÌ GÃY.
AE CHIA VỐN HỢP LÝ ĐÁNH BẢO ĐẢM KHÔNG ÂM

CẦU NÀY MÌNH ĐÃ GỠ LẠI RẤT NHIỀU SAU KHI CHÁY TK 1 CÁCH TRIỀN MIÊN. AE THAM KHẢO THỬ XEM...!
AE VÀO TIỀN THEO TỈ LỆ 1-3-6-15 ĐI 1 KÈO VỐN MIN =1350K, ĐI 2 KÈO X2 VỐN LÊN.
 
Sửa lần cuối:

YOUTUBE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC

Top