Thảo luận THẮNG NHÀ CÁI KHÔNG KHÓ

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
Anh em cho ý kiến xem? Tôi biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi anh em để lắng nghe...

Hỏi rằng: Thắng Nhà cái/Chủ đề không khó, mà tại sao anh em cứ kêu thua?
 
Xem nhiều nhất
Sửa lần cuối:

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
1 – NUÔI DÀN ĐỀ XUNG QUANH 20 SỐ (TRỞ XUỐNG).
2 – NUÔI DÀN BA CÀNG ĐB VÀ BC G1 XUNG QUANH 200 SỐ (TRỞ XUỐNG).
3 –Đặt kế hoạch tuần để nuôi khung tuần, kế hoạch tháng để nuôi khung tháng dựa trên số vốn mình có.

=> Đó là cách duy nhất chiến thắng Nhà cái/Chủ đề theo một cách SÒNG PHẲNG.

(Không có cách thứ 2. Nếu có cách thứ 2, thì đó là may mắn, may mắn không học được)
.
 
Sửa lần cuối:

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
Ví dụ đây là chương trình của tôi hôm nay. Ví dụ thôi nhé, chưa cần hiểu chi tiết, chỉ cần hiểu: TA CẦN 1 KẾ HOẠCH RÕ RÀNG.

Tổng kết N25 = 05.10.
Tổng thu = 6.606.
Tổng chi = 5.839.
Lãi N25 = -767.
Lãi lũy kế 25 ngày = 16.770.

Chương trình N26 = 06.10.

I – CT3D1:
1 – D1 = ABB = N1 = 2.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
2 – D2 = BAA = N12 = 9.
Mục tiêu = 0.
Đã chi 7.709, ngày 05.10 đã được D1 = BAB gánh 86, nên đã thực chi = 7.623, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BBA = N4 = 4.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 1.125, chưa tính hôm nay.

II – CT3D2:
1 – D1 = AAB = N15 = 6.
Mục tiêu = -3.291.
Đã chi 10.500, ngày 05.10 đã được D4 = BBA gánh 2.127, nên đã thực chi = 8.373, chưa tính hôm nay.

CT3D1 = BAB ngày 05.10 sau khi gánh CT3D1 (D2) phía trên = 86, còn dư 1.608.
CT3D2 = BBA ngày 05.10 sau khi gánh CT3D2 (D1) phía trên = 2.127, còn dư 761.
=> Tổng còn dư = 2.369.

Đem số dư 2.369 này xoá bớt nợ cũ AAA kỳ trước = 3.305 mà D2 và D3 phía sau đang phải gánh.
=> Gánh AAA cũ còn = 936.

2 – D2 = BBB = N10 = 6.
Gánh AAA cũ = 707.
Mục tiêu cuối cùng = 0.
Đã chi 4.375, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BAA = N6 = 7.
Gánh AAA cũ = 229.
Gánh D1 = 1.694.
Mục tiêu cuối cùng = 131.
Đã chi 3.875, chưa tính hôm nay.
4 – D4 = ABA = N1 = 2.
Gánh D1 = 1.694.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
III – CT2D.
1 – V0,2,4,6,9 = N9 = 75.
Mục tiêu = -1.735.
Đã chi 7.660, chưa tính hôm nay.
2 – V4,5,6,8,9 = N2 = 37.
Gánh V1 = 1.735.
Mục tiêu cuối cùng = 688.
Đã chi 500, chưa tính hôm nay.

Tổng chi 06.10 = 6.740.
 

huy984

Thượng Sĩ
Tham gia
20/3/20
Bài viết
971
Điểm cảm xúc
1,807
Điểm
173
Ví dụ đây là chương trình của tôi hôm nay. Ví dụ thôi nhé, chưa cần hiểu chi tiết, chỉ cần hiểu: TA CẦN 1 KẾ HOẠCH RÕ RÀNG.

Tổng kết N25 = 05.10.
Tổng thu = 6.606.
Tổng chi = 5.839.
Lãi N25 = -767.
Lãi lũy kế 25 ngày = 16.770.

Chương trình N26 = 06.10.

I – CT3D1:
1 – D1 = ABB = N1 = 2.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
2 – D2 = BAA = N12 = 9.
Mục tiêu = 0.
Đã chi 7.709, ngày 05.10 đã được D1 = BAB gánh 86, nên đã thực chi = 7.623, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BBA = N4 = 4.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 1.125, chưa tính hôm nay.

II – CT3D2:
1 – D1 = AAB = N15 = 6.
Mục tiêu = -3.291.
Đã chi 10.500, ngày 05.10 đã được D4 = BBA gánh 2.127, nên đã thực chi = 8.373, chưa tính hôm nay.

CT3D1 = BAB ngày 05.10 sau khi gánh CT3D1 (D2) phía trên = 86, còn dư 1.608.
CT3D2 = BBA ngày 05.10 sau khi gánh CT3D2 (D1) phía trên = 2.127, còn dư 761.
=> Tổng còn dư = 2.369.

Đem số dư 2.369 này xoá bớt nợ cũ AAA kỳ trước = 3.305 mà D2 và D3 phía sau đang phải gánh.
=> Gánh AAA cũ còn = 936.

2 – D2 = BBB = N10 = 6.
Gánh AAA cũ = 707.
Mục tiêu cuối cùng = 0.
Đã chi 4.375, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BAA = N6 = 7.
Gánh AAA cũ = 229.
Gánh D1 = 1.694.
Mục tiêu cuối cùng = 131.
Đã chi 3.875, chưa tính hôm nay.
4 – D4 = ABA = N1 = 2.
Gánh D1 = 1.694.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
III – CT2D.
1 – V0,2,4,6,9 = N9 = 75.
Mục tiêu = -1.735.
Đã chi 7.660, chưa tính hôm nay.
2 – V4,5,6,8,9 = N2 = 37.
Gánh V1 = 1.735.
Mục tiêu cuối cùng = 688.
Đã chi 500, chưa tính hôm nay.

Tổng chi 06.10 = 6.740.
Cảm ơn bác
 

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
Tôi đang nói về một kỹ thuật đầu tư, không nói về việc đánh bạc, vượt lên trên sự đỏ đen thông thường. Và tôi gọi đó là PHƯƠNG PHÁP BẤT CHẤP. Ý nói: "Đồng ơi mày quay kiểu gì tao cũng chấp, mày không có cửa thắng".
 
Sửa lần cuối:

NVTRONG91

Hạ Sĩ
Tham gia
14/9/20
Bài viết
255
Điểm cảm xúc
480
Điểm
143
Ví dụ đây là chương trình của tôi hôm nay. Ví dụ thôi nhé, chưa cần hiểu chi tiết, chỉ cần hiểu: TA CẦN 1 KẾ HOẠCH RÕ RÀNG.

Tổng kết N25 = 05.10.
Tổng thu = 6.606.
Tổng chi = 5.839.
Lãi N25 = -767.
Lãi lũy kế 25 ngày = 16.770.

Chương trình N26 = 06.10.

I – CT3D1:
1 – D1 = ABB = N1 = 2.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
2 – D2 = BAA = N12 = 9.
Mục tiêu = 0.
Đã chi 7.709, ngày 05.10 đã được D1 = BAB gánh 86, nên đã thực chi = 7.623, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BBA = N4 = 4.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 1.125, chưa tính hôm nay.

II – CT3D2:
1 – D1 = AAB = N15 = 6.
Mục tiêu = -3.291.
Đã chi 10.500, ngày 05.10 đã được D4 = BBA gánh 2.127, nên đã thực chi = 8.373, chưa tính hôm nay.

CT3D1 = BAB ngày 05.10 sau khi gánh CT3D1 (D2) phía trên = 86, còn dư 1.608.
CT3D2 = BBA ngày 05.10 sau khi gánh CT3D2 (D1) phía trên = 2.127, còn dư 761.
=> Tổng còn dư = 2.369.

Đem số dư 2.369 này xoá bớt nợ cũ AAA kỳ trước = 3.305 mà D2 và D3 phía sau đang phải gánh.
=> Gánh AAA cũ còn = 936.

2 – D2 = BBB = N10 = 6.
Gánh AAA cũ = 707.
Mục tiêu cuối cùng = 0.
Đã chi 4.375, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BAA = N6 = 7.
Gánh AAA cũ = 229.
Gánh D1 = 1.694.
Mục tiêu cuối cùng = 131.
Đã chi 3.875, chưa tính hôm nay.
4 – D4 = ABA = N1 = 2.
Gánh D1 = 1.694.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
III – CT2D.
1 – V0,2,4,6,9 = N9 = 75.
Mục tiêu = -1.735.
Đã chi 7.660, chưa tính hôm nay.
2 – V4,5,6,8,9 = N2 = 37.
Gánh V1 = 1.735.
Mục tiêu cuối cùng = 688.
Đã chi 500, chưa tính hôm nay.

Tổng chi 06.10 = 6.740.
Nhà toán học đây chứ đâu. Đọc xong tẩu hoả nhập mà luôn
 

hienminh66

Thượng Sĩ
Tham gia
19/10/19
Bài viết
693
Điểm cảm xúc
1,759
Điểm
173
Tôi đang nói về một kỹ thuật đầu tư, không nói về việc đánh bạc, vượt lên trên sự đỏ đen thông thường. Và tôi gọi đó là PHƯƠNG PHÁP BẤT CHẤP. Ý nói: "Đồng ơi mày quay kiểu gì tao cũng chấp, mày không có cửa thắng".
Vấn đề đặt ra là: Lấy 20 số nào để nuôi. Và thời gín nuôi là bao nhiêu.
 

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
Nhà toán học đây chứ đâu. Đọc xong tẩu hoả nhập mà luôn
Cho nên phía trên tôi mới nói, rằng chưa cần hiểu nội dung, chỉ cần hiểu: TA CẦN MỘT KẾ HOẠCH RÕ RÀNG.

Phải có kế hoạch đã, phải hiểu đã, phải kiểm soát được giòng tiền đã, phải kiểm soát được cầu kèo đã, phải có kiến thức cơ bản đã, rồi hãn xuống tiền đầu tư chưa muộn.
 
Sửa lần cuối:

kiennhung

Binh Nhất
Tham gia
5/9/19
Bài viết
145
Điểm cảm xúc
242
Điểm
143
Tôi đang nói về một kỹ thuật đầu tư, không nói về việc đánh bạc, vượt lên trên sự đỏ đen thông thường. Và tôi gọi đó là PHƯƠNG PHÁP BẤT CHẤP. Ý nói: "Đồng ơi mày quay kiểu gì tao cũng chấp, mày không có cửa thắng".
Đọc đi đọc lại mấy lần mà e chịu ko hiểu đc
 

NVTRONG91

Hạ Sĩ
Tham gia
14/9/20
Bài viết
255
Điểm cảm xúc
480
Điểm
143
Cho nên phía trên tui mới nói, rằng chưa cần hiểu nội dung, chỉ cần hiểu: TA CẦN 1 KẾ HOẠCH RÕ RÀNG.
Phải có kế hoạch đã, phải hiểu đã, phải kiểm soát được giòng tiền đã, phải kiểm soát được cầu kèo đã, phải có kiến thức cơ bản đã, rồi hãn xuống tiền đầu tư chưa muộn.
Chỉ mong sao may mắn sẽ đến với mình. Để nhanh chóng về bờ thôi. Sóng đánh xa quá rồi
 

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
Đọc đi đọc lại mấy lần mà e chịu ko hiểu đc
Khi mới chỉ thảo luận đến đây, thì bạn chỉ cần hiểu: PHẢI CÓ MỘT KẾ HOẠCH RÕ RÀNG, thế là đã hiểu.

Còn phương pháp của tôi tôi đã chia sẻ đâu mà bạn hiểu được. Phía trên chỉ là một ví dụ kế hoạch đầu tư ngày hôm nay của tôi mà thôi.
 
Sửa lần cuối:

chuot1973

Thượng Sĩ
Tham gia
20/4/20
Bài viết
394
Điểm cảm xúc
1,138
Điểm
173
Vốn đã chậm hiểu .đọc song hiểu đc chết liền .vấn đề mình luôn thua .thu nhất.ko có vốn . thứ 2 .ko có pp.cá nhân tôi thấy vây.
 

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
Bac giai thich them cho a e hieu them nhe
OK bạn. Nhưng không vội.

Đầu tư cho những con số về bản chất là một môn kinh tế học. Xưa nay Nhà cái/Chủ đề thường thắng là vì đa phần người chơi số không có kiến thức về đầu tư, nay ta cần thay đổi điều đó.
Trước tiên phải học từng bước.

Để có trình độ bình dân (PTTH), người ta cần đến 12 năm đến trường. Thế đây cần trình độ của 1 nhà đầu tư, thì ta không thể một sớm một chiều mà hiểu được.


Từ từ nghiên cứu từng bước từng bước.
 
Sửa lần cuối:

thai553

Hạ Sĩ
Tham gia
25/12/19
Bài viết
137
Điểm cảm xúc
345
Điểm
143
Khó phết đấy bac ah. Vi du dan ct bão. Vốn 1tuan NUÔI mức khởi điểm 1d x7ngay la 4224k trúng đc 8x972-4224 lãi dc hơn 3tr. No cứ trúng 1tuan xịt 1tuan la lại âm. Dan NÀO cũng vậy càng it số lãi càng cao nhưng ti lệ trúng sẽ %sẽ it đi .e cũng thich chăn NUÔI 1ngay 2ngay 3ngay 4ngay chén đều. Nhưng gãy 1khung la phải lãi 23khung moi hoàn vôn
 

hai2018

Trung Sĩ
Tham gia
8/2/20
Bài viết
695
Điểm cảm xúc
916
Điểm
173
Tôi đang nói về một kỹ thuật đầu tư, không nói về việc đánh bạc, vượt lên trên sự đỏ đen thông thường. Và tôi gọi đó là PHƯƠNG PHÁP BẤT CHẤP. Ý nói: "Đồng ơi mày quay kiểu gì tao cũng chấp, mày không có cửa thắng".
Vấn đề đặt ra là: Lấy 20 số nào để nuôi. Và thời gín nuôi là bao nhiêu.
Chắc là dàn kim cương của bác ý
 

phatnhuan

Thiếu Tá
Tham gia
6/5/20
Bài viết
890
Điểm cảm xúc
7,731
Điểm
173
Ví dụ đây là chương trình của tôi hôm nay. Ví dụ thôi nhé, chưa cần hiểu chi tiết, chỉ cần hiểu: TA CẦN 1 KẾ HOẠCH RÕ RÀNG.

Tổng kết N25 = 05.10.
Tổng thu = 6.606.
Tổng chi = 5.839.
Lãi N25 = -767.
Lãi lũy kế 25 ngày = 16.770.

Chương trình N26 = 06.10.

I – CT3D1:
1 – D1 = ABB = N1 = 2.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
2 – D2 = BAA = N12 = 9.
Mục tiêu = 0.
Đã chi 7.709, ngày 05.10 đã được D1 = BAB gánh 86, nên đã thực chi = 7.623, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BBA = N4 = 4.
Mục tiêu = Lót chung.
Đã chi 1.125, chưa tính hôm nay.

II – CT3D2:
1 – D1 = AAB = N15 = 6.
Mục tiêu = -3.291.
Đã chi 10.500, ngày 05.10 đã được D4 = BBA gánh 2.127, nên đã thực chi = 8.373, chưa tính hôm nay.

CT3D1 = BAB ngày 05.10 sau khi gánh CT3D1 (D2) phía trên = 86, còn dư 1.608.
CT3D2 = BBA ngày 05.10 sau khi gánh CT3D2 (D1) phía trên = 2.127, còn dư 761.
=> Tổng còn dư = 2.369.

Đem số dư 2.369 này xoá bớt nợ cũ AAA kỳ trước = 3.305 mà D2 và D3 phía sau đang phải gánh.
=> Gánh AAA cũ còn = 936.

2 – D2 = BBB = N10 = 6.
Gánh AAA cũ = 707.
Mục tiêu cuối cùng = 0.
Đã chi 4.375, chưa tính hôm nay.
3 – D3 = BAA = N6 = 7.
Gánh AAA cũ = 229.
Gánh D1 = 1.694.
Mục tiêu cuối cùng = 131.
Đã chi 3.875, chưa tính hôm nay.
4 – D4 = ABA = N1 = 2.
Gánh D1 = 1.694.
Đã chi 0, chưa tính hôm nay.
III – CT2D.
1 – V0,2,4,6,9 = N9 = 75.
Mục tiêu = -1.735.
Đã chi 7.660, chưa tính hôm nay.
2 – V4,5,6,8,9 = N2 = 37.
Gánh V1 = 1.735.
Mục tiêu cuối cùng = 688.
Đã chi 500, chưa tính hôm nay.

Tổng chi 06.10 = 6.740.
Hóng sếp. Nhìn là biết sếp giỏi về phần mềm, và việc kinh doanh số là nghiêm túc và rất nhiều sự tính toán logic. Hi vọng được học hỏi và sớm về bờ. Tks and goodluck!
 

giongsong

Thượng Tá
Tham gia
26/8/19
Bài viết
1,031
Điểm cảm xúc
9,976
Điểm
223
Bước1: Trước tiên, ta có bao nhiêu vốn?
Gom toàn bộ vốn đó để vào tài khoản ngân hàng. Để ở 3 ngân hàng khác nhau, mỗi chỗ 1 ít và không được sử dụng vào bất kỳ việc gì khác.

Bước 2: Đặt mục tiêu lợi nhuận = khoảng từ 20 đến 30%/tháng/tổng vốn đang có.
Nhớ là tính trên tháng nhé. Ví dụ nếu bạn có 100tr, thì chỉ được đặt mục tiêu lương tháng khoảng 25tr.

Bước 3: Chia mục tiêu đó ra tuần.
Ở ví dụ trên, mỗi tuần đặt mục tiêu 6tr. Lương tuần = 6tr nhé.

Bước 4: Chọn cầu, chọn dàn để gán mục tiêu. Có thể chọn 4 hoặc 6 dàn khác nhau, nếu chọn 4 dàn thì mục tiêu mỗi dàn = 1,5tr một lần trúng, nếu chọn 6 dàn thì mỗi dàn mục tiêu = 1tr một lần trúng.
Trong tuần chỉ cần trúng 1 lần, trúng xong chờ tuần mới. Dàn nào chưa trúng đánh hết tuần.

Về cái bước 4 này xuất hiện 2 câu hỏi lớn: Một là chọn dàn nào để chơi, hai là nếu hết tuần mà nó vẫn không nổ thì phải làm gì? Hai câu hỏi này sẽ từ từ được trả lời, ở đây bạn đọc hãn biết thế đã.
 
Sửa lần cuối:

YOUTUBE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC

TOP LÔ ĐÁNH NHIỀU NGÀY 10/04/2021

10 CÓ 888 NGƯỜI CHƠI

82 CÓ 865 NGƯỜI CHƠI

06 CÓ 840 NGƯỜI CHƠI

73 CÓ 819 NGƯỜI CHƠI

43 CÓ 802 NGƯỜI CHƠI

58 CÓ 781 NGƯỜI CHƠI

99 CÓ 752 NGƯỜI CHƠI

38 CÓ 735 NGƯỜI CHƠI

89 CÓ 708 NGƯỜI CHƠI

17 CÓ 679 NGƯỜI CHƠI

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
26,240
Bài viết
1,016,651
Thành viên
32,857
Thành viên mới nhất
BINBON8D
Top