bát chốt tohung

 1. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 01-05-2021️? MƯA TỨ THỦ ĐỀ + 3 NHÁY LÔ ĐỔ BỘ DIỄN ĐÀN, TƯNG BỪNG NGÀY ĐẦU THÁNG 05

  ?CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ ( 3D) 1 Điểm x17 ăn 972.3 1 Điểm x17 ăn 972.3 1 Điểm x23 Ăn 972.3...
 2. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 30-04-2021️? CHÉN FULL BẢNG 2-3 NHÁY LÔ VÀ DÀN ĐỀ 10S

  ?CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ ( 3D) 1 Điểm x17 ăn 972.3 1 Điểm x17 ăn 972.3 1 Điểm x23 Ăn 972.3...
 3. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 29-04-2021️? ĐẠI THẮNG BẠCH THỦ ĐỀ - TỨ THỦ ĐỀ + LIÊN TIẾP CHÉN ĐÔI NHÁY LÔ + HÚP THÔNG ĐỀ TỚI 15 NGÀY ??

  ?CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ ( 3D) 1 Điểm x17 ăn 972.3 1 Điểm x17 ăn 972.3 1 Điểm x23 Ăn 972.3...
 4. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 28-04-2021️? CHÉN ĐẬM 3 NHÁY LÔ + HÚP CĂNG DÀN ĐỀ 10 SỐ

  ?CUỘC THI CAO THỦ LOTOBET GIẢI THƯỞNG 15 TRIỆU ĐỒNG ?CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ ( 3D) 1 Điểm...
 5. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 27-04-2021️?ĐẠI THẮNG TỨ THỦ ĐỀ + 8 NGÀY LIÊN TIẾP CHÉN CĂNG 2 NHÁY LÔ ??

  ?CUỘC THI CAO THỦ LOTOBET GIẢI THƯỞNG 15 TRIỆU ĐỒNG ?CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ ( 3D) 1 Điểm...
 6. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 26-04-2021️? 2 NGÀY LIÊN TIẾP ĐẠI THẮNG BẠCH THỦ ĐỀ + MƯA TỨ THỦ ĐỀ + 4 NHÁY LÔ TIẾP TỤC ĐỔ BỘ DIỄN ĐÀN ??

  ?CUỘC THI CAO THỦ LOTOBET GIẢI THƯỞNG 15 TRIỆU ĐỒNG ?CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x18 ăn 99 1 Điểm x 27 ăn 99 3 CÀNG LÔ ( 3D) 1...
 7. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 24-04-2021️? CHÉN KỈ LỤC 5 NHÁY LÔ + TỨ THỦ ĐỀ + BẠCH THỦ ĐỀ CỰC ĐẬM

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 24-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-24-04-2021.32717/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 8. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 23-04-2021️? MƯA SONG THỦ ĐỀ + TỨ THỦ ĐỀ + 3 NHÁY LÔ ĐỔ BỘ DIỄN ĐÀN ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 23-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-23-04-2021.32665/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 9. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 22-04-2021️? ĐẠI THẮNG TỨ THỦ ĐỀ + CHÉN CỰC ĐẬM 4 NHÁY LÔ + HÚP FULL ĐỀ + 3 CÀNG ĐỀ ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 22-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-22-04-2021.32609/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 10. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 21-04-2021️? MƯA TỨ THỦ ĐỀ + 3 NHÁY LÔ LIÊN TIẾP ĐỔ BỘ DIỄN ĐÀN ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 21-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-21-04-2021.32566/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 11. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 20-04-2021️?ĐẠI THẮNG TỨ THỦ VÀ DÀN ĐỀ 10 SỐ TỪ NAM RA BẮC ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 20-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-20-04-2021.32515/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 12. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 19-04-2021️? CHÉN FULL BẢNG 4 NHÁY LÔ + 3-4 CÀNG LÔ + 3-4 CÀNG ĐỀ CHÉN CỰC ĐẬM

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 19-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-19-04-2021.32468/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ...
 13. Tiểu_Mây

  Bản tin ? NGÀY 18-04-2021️? ĐẠI THẮNG BẠCH THỦ ĐỀ + TỨ THỦ ĐỀ 00, LIÊN TIẾP CHÉN ĐẬM 3 NHÁY LÔ, HÚP CĂNG 3 CÀNG ĐỀ, THÔNG ĐẬM 5 NGÀY ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 18-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-18-04-2021.32406/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 14. Tiểu_Mây

  Bản tin ? NGÀY 17-04-2021️? LẬP KỶ LỤC CHÉN THẲNG 2 NHÁY TỨ THỦ ĐỀ + HÚP FULL 3 CÀNG LÔ VÀ 3 CÀNG ĐỀ 4 NGÀY LIÊN TIẾP

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 17-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-17-04-2021.32362/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 15. Tiểu_Mây

  Bản tin ? NGÀY 16-04-2021️? MƯA TỨ THỦ ĐỀ + 2 NHÁY LÔ LIÊN TIẾP ĐỔ BỘ DIỄN ĐÀN ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 16-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-16-04-2021.32297/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 16. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 14-04-2021️?RỰC RỠ FULL BẢNG 3 NHÁY LÔ 3 NHÁY 3 CÀNG LÔ + 3-4 CÀNG ĐỀ TỪ NAM RA BẮC

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 14-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-14-04-2021.32206/ CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI) LÔ...
 17. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 13-04-2021️? CHÉN CĂNG 3 NHÁY LÔ, TIẾP TỤC HÚP THÔNG DÀN ĐỀ 10S

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 13-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-13-04-2021.32158/#post-1189165 ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC...
 18. ADMIN

  Cầu MB Soi Cầu MB 13-04-2021 | Soi cầu XSMB Thứ 3

  Soi Cầu MB ngày 13-04-2021 | Cao Thủ Soi Cầu XSMB Thứ 3, ADMIN sẽ phân tích cùng anh, em và chia sẻ những phương pháp, bí kíp soi cầu miễn phí có tỷ lệ chính xác cao. Mang đến cho cộng đồng diễn đàn Giải mã số học những cặp số đẹp nhất hàng ngày. Chúc ae tham khảo rực rỡ nhất. Soi Cầu MB Thứ 3...
 19. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 12-04-2021️? ĐẠI THẮNG TỨ THỦ GIẢI NHẤT, MƯA ĐỀ DÀN 10S, HÚP FULL 3 CÀNG ĐỀ ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 12-04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-12-04-2021.32114/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
 20. Tiểu_Mây

  Bản tin ?NGÀY 11-04-2021️? MƯA TỨ THỦ ĐỀ + DÀN ĐỀ 10S + 3 CÀNG ĐỀ ĐỔ BỘ DIỄN ĐÀN ??

  ?BÁT CHỐT ĐỆ NHẤT TAM THỦ LÔ MIỀN BẮC NGÀY 11 -04-2021 https://giaimasohoc.com/threads/bat-chot-tam-thu-lo-ngay-11-04-2021.32059/ ? CHI TIẾT VỀ CÁCH CHƠI VÀ TỶ LỆ ĂN KHI ĐÁNH THEO CÁC CAO THỦ DIỄN ĐÀN GIAIMASOHOC ? XỔ SỐ VIỆT NAM MIỀN NAM (18 GIẢI) MIỀN TRUNG (18 GIẢI) MIỀN BẮC (27 GIẢI)...
Top