THÔNG BÁO DANH SÁCH THÀNH VIÊN BỊ XỬ PHẠT VÀ LÝ DO !!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,185
Điểm cảm xúc
93,402
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 09/01/2021
Tài khoản: dan91nb
Lý do : Vi phạm điều nội quy diễn đàn. Lôi kéo thành viên, kéo thuê.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

87842
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 09/01/2021
Tài khoản: TRONGDAOQN
Lý do : Lôi kéo thành viên vào nhóm ZALO, quảng cáo web
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

87927
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: chenvachen
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88391
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: PHATPHAT16
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88392
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: baonam1811
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88397
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: laodaika11
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88396
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 12/01/2021
Tài khoản: nam3535
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88772
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 12072000
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
89017
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 123456yen
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
89018
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 140689
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89019
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: kidred22
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89020
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 1234WW6789
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89021
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 180594
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89022
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 15/01/2021
Tài khoản: tanduc
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
89494
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,185
Điểm cảm xúc
93,402
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 21/01/2021
Tài khoản: Mori87
Lý do : Vi phạm điều 5.1 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

90760
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,185
Điểm cảm xúc
93,402
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 22/01/2021
Tài khoản: KIMMY412
Lý do : Vi phạm điều 5.1 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

91008
91009
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 24/01/2021
Tài khoản: gialinh42
Lý do : Đăng số điện thoại zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
91594
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 24/01/2021
Tài khoản: lamtung12a
Lý do : Đăng số điện thoại zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
91598

91600
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 24/01/2021
Tài khoản: huyngoc12a
Lý do : Đăng số điện thoại zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
91601
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 28/01/2021
Tài khoản: huyngoc12a
Lý do : Đăng gmail cá nhân lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
92487
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 02/02/2021
Tài khoản: PIKACHU89
Lý do : Đăng gmail cá nhân lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
93685
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
5,700
Điểm cảm xúc
191,701
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 05/02/2021
Tài khoản: NGKHANH90
Lý do : Đăng số đt lôi kéo về nhóm thu phí, lừa đảo
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
94405
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,185
Điểm cảm xúc
93,402
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 08/02/2021
Tài khoản: PHANBAO8A
Lý do : Lợi dụng danh tiếng cao thủ Phan Bảo để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài sản của cá nhân khác. Vi phạm nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

95136
95137
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

YOUTUBE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC

TOP LÔ ĐÁNH NHIỀU NGÀY 25/02/2021

14 CÓ 198 NGƯỜI CHƠI

07 CÓ 185 NGƯỜI CHƠI

33 CÓ 179 NGƯỜI CHƠI

84 CÓ 171 NGƯỜI CHƠI

03 CÓ 160 NGƯỜI CHƠI

11 CÓ 147 NGƯỜI CHƠI

49 CÓ 139 NGƯỜI CHƠI

92 CÓ 125 NGƯỜI CHƠI

59 CÓ 112 NGƯỜI CHƠI

47 CÓ 101 NGƯỜI CHƠI

Thống kê diễn đàn

Chủ đề
24,164
Bài viết
934,209
Thành viên
30,176
Thành viên mới nhất
thanh3697
Top