Thông báo DANH SÁCH THÀNH VIÊN BỊ XỬ PHẠT VÀ LÝ DO !!!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,385
Điểm cảm xúc
109,232
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 09/01/2021
Tài khoản: dan91nb
Lý do : Vi phạm điều nội quy diễn đàn. Lôi kéo thành viên, kéo thuê.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

87842
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 09/01/2021
Tài khoản: TRONGDAOQN
Lý do : Lôi kéo thành viên vào nhóm ZALO, quảng cáo web
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

87927
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: chenvachen
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88391
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: PHATPHAT16
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88392
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: baonam1811
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88397
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/01/2021
Tài khoản: laodaika11
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88396
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 12/01/2021
Tài khoản: nam3535
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
88772
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 12072000
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
89017
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 123456yen
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
89018
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 140689
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89019
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: kidred22
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89020
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 1234WW6789
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89021
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 13/01/2021
Tài khoản: 180594
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

89022
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 15/01/2021
Tài khoản: tanduc
Lý do : Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
89494
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,385
Điểm cảm xúc
109,232
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 21/01/2021
Tài khoản: Mori87
Lý do : Vi phạm điều 5.1 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

90760
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,385
Điểm cảm xúc
109,232
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 22/01/2021
Tài khoản: KIMMY412
Lý do : Vi phạm điều 5.1 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

91008
91009
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 24/01/2021
Tài khoản: gialinh42
Lý do : Đăng số điện thoại zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
91594
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 24/01/2021
Tài khoản: lamtung12a
Lý do : Đăng số điện thoại zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
91598

91600
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 24/01/2021
Tài khoản: huyngoc12a
Lý do : Đăng số điện thoại zalo lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
91601
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 28/01/2021
Tài khoản: huyngoc12a
Lý do : Đăng gmail cá nhân lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
92487
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 02/02/2021
Tài khoản: PIKACHU89
Lý do : Đăng gmail cá nhân lên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
93685
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 05/02/2021
Tài khoản: NGKHANH90
Lý do : Đăng số đt lôi kéo về nhóm thu phí, lừa đảo
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
94405
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,385
Điểm cảm xúc
109,232
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 08/02/2021
Tài khoản: PHANBAO8A
Lý do : Lợi dụng danh tiếng cao thủ Phan Bảo để trục lợi, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của tài sản của cá nhân khác. Vi phạm nội quy diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

95136
95137
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 07/03/2021
Tài khoản: VUTHANHNB
Lý do : Lôi kéo, quảng cáo trang trên diễn đàn
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

100210
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 07/03/2021
Tài khoản: THUANHNB
Lý do : Dùng chung tk với VUTHANHNB. Đồng phạm cùng VUTHANHNB
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
100211
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,655
Điểm cảm xúc
38,792
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 09/03/2021
Tài khoản: REDSKY, MAI181976, LONG69
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
100576
100578

100579
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/03/2021
Tài khoản: nguyenlon8
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Đăng hình ảnh chứa số điện thoại cá nhan
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
101244
 

Giông Bão

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
23/5/19
Bài viết
2,385
Điểm cảm xúc
109,232
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 15/03/2021
Tài khoản: DOANPHAM12
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

102018
 

ADMIN

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
11/10/19
Bài viết
7,392
Điểm cảm xúc
248,661
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 18/03/2021
Tài khoản: chienmai23
Lý do : Vi phạm điều 5.1 nội quy diễn đàn. Chia sẻ số cao thủ ra ngoài.
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn

102978
 

Tiểu_Mây

Administrator
Tham gia
4/8/19
Bài viết
3,266
Điểm cảm xúc
71,704
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 20/04/2021
Tài khoản: BONGDEMAC
Lý do : Vi phạm điều nội quy diễn đàn đăng link nhóm Zalo lôi kéo thành viên
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn


111473
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,655
Điểm cảm xúc
38,792
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 23/03/2021
Tài khoản: HON198083, D11111979, kelvin662, cong1234d, honggam15, soaica0630, TAHUNG216, CUONGKUI
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số, chia sẻ link nhóm zalo bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
112100

112102

112103

112104

112106
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,655
Điểm cảm xúc
38,792
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 25/04/2021
Tài khoản: MKIEN383
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số, chia sẻ link nhóm zalo bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
112625
 

Tiểu_Mây

Administrator
Tham gia
4/8/19
Bài viết
3,266
Điểm cảm xúc
71,704
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 04/05/2021
Tài khoản: Tuank1811
Lý do : Vi phạm điều nội quy diễn đàn: Chia sẻ số cao thủ ra các hội nhóm
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn


115255
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,655
Điểm cảm xúc
38,792
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 7/05/2021
Tài khoản: 198411985, NTL123456
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số, chia sẻ link nhóm zalo bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
116104

116105
 

Giông_Tố

Administrator
Thành viên BQT
Tham gia
19/5/19
Bài viết
1,655
Điểm cảm xúc
38,792
Điểm
238
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 11/05/2021
Tài khoản: dongphuonl
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số, chia sẻ link nhóm zalo bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn
117353
 

Tiểu_Mây

Administrator
Tham gia
4/8/19
Bài viết
3,266
Điểm cảm xúc
71,704
Điểm
123
Thông báo khóa tài khoản
Ngày 12/05/2021
Tài khoản: MS2000, DAONHUAN74
Lý do: Vi phạm điều 5.2 nội quy diễn đàn. Spam bán số, chia sẻ link nhóm zalo bán số
Thời hạn : Khóa tài khoản vĩnh viễn117632

117633
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

YOUTUBE TẬP ĐOÀN GIẢI MÃ SỐ HỌC

TOP LÔ ĐÁNH NHIỀU NGÀY 19/05/2021

69 CÓ 132 NGƯỜI CHƠI

87 CÓ 119 NGƯỜI CHƠI

52 CÓ 111 NGƯỜI CHƠI

11 CÓ 106 NGƯỜI CHƠI

40 CÓ 96 NGƯỜI CHƠI

Top